Rocznik 1969 (numery 242-247)

Teraźniejsza Prawda nr 242Nr: 242 – Styczeń-Luty 1969 | Pobierz PDF


Nasz tekst godła na rok 1969 – str. 2 | Treść artykułu
„Postępujcie… aby Bogu się podobać” – 1 Tes. 4:1.

Pokarm – naturalny i duchowy – str. 8 | Treść artykułu
Zamiłowanie do pokarmu działa w dwóch kierunkach: zamiłowanie do pokarmu naturalnego i zamiłowanie do pokarmu duchowego. Przez pokarm naturalny rozumiemy pokarm fizyczny, który składa się z elementów ziemskich, zorganizowany zazwyczaj w produkty roślinne i zwierzęce; natomiast przez pokarm duchowy rozumiemy formy myśli przyswajane przez głowę i serce w celu odżywiania się nimi.

Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej – str. 15 | Treść artykułu

Do wiadomości Zborów – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 243-244Nr: 243-244 – Marzec-Czerwiec 1969 | Pobierz PDF


„Najwzgardzeńszy był i najpodlejszy z ludzi” – str. 18 | Treść artykułu
Tym, którzy poznali Pana dziwnym się wydaje, że taki szlachetny charakter i dobroczyńca był traktowany tak haniebnie! Jednakże, gdy rozważamy opowieść i śledzimy okoliczności, jak byśmy byli tam obecni – spostrzegamy, że trudno było głównym aktorom otaczającym Pana zdać sobie sprawę z rzeczywistej sytuacji.

Nasze 50. roczne sprawozdanie – str. 21 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce – str. 27 | Treść artykułu

Dziękczynienie Panu – str. 28 | Treść artykułu
Niewdzięczność jest jednym z najmniej wybaczalnych błędów, lecz niestety wszędzie jest okazywana. Biedny i bogaty, uczony i prostak, wszyscy ogólnie mówiąc okazują, że wyrośli w duchu niewdzięczności, niezadowolenia, narzekania, nie okazywania dziękczynienia itd., a to w obliczu największych błogosławieństw jakie świat kiedykolwiek doznał.

Pokarm – naturalny i duchowy – str. 31 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’69, 15.

Trzeciorzędne łaski Boskiego charakteru – str. 34 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’68, 96.

Poselstwo w czasie Wtórego Przyjścia naszego Pana dla Jego ludu – str. 41 | Treść artykułu
W proroctwie Malachiasza 3:1-3 znajduje się ustęp, który bez wątpienia odnosi się do Wtórej Obecności naszego Pana. Przeanalizujmy go.

Królestwo Moje nie jest z tego świata – str. 46 | Treść artykułu
W przeciwieństwie do Pisma Św. niektórzy nauczają, iż Kościół panuje podczas Wieku Ewangelii, przed Wtórym Przyjściem Jezusa i przed swoim udziałem w Pierwszym Zmartwychwstaniu. Wybitną rolę w tym odgrywa zwierzchnik kościoła rzymskokatolickiego. Jaka jest nauka na ten temat Słowa Bożego?

Pytania i Odpowiedzi – str. 47 | Treść artykułu

  • Co nasz Pan rozumiał przez wyrażenie zapisane u Jana 10:9 „…a wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie”?
  • Czy będzie kilka Wieków próby po Wieku Tysiąclecia?
  • Czy jest właściwą rzeczą według Pisma Świętego przeciwstawiać czas z wiecznością?

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 245Nr: 245 – Lipiec-Sierpień 1969 | Pobierz PDF


Zachowanie tożsamości w zmartwychwstaniu – str. 50 | Treść artykułu
Często stawiane jest pytanie: Jeżeli ciało nie będzie wskrzeszone, to jak tożsamość będzie zachowana w zmartwychwstaniu? Wielu mówi, że nie może zrozumieć, jak ludzkie charakterystyki umysłowe, moralne i religijne mogą być zachowane, chyba, że są one wcielone do jakiejś substancji materialnej lub duchowej. To jest właśnie stara trudność, która doprowadziła do pojęcia o naturalnej wrodzonej nieśmiertelności duszy i do teorii, że przy śmierci duchy pozbywają się ciała (oba te pojęcia są przeciwne Pismu Św.).

Specjalny Ślub i Postanowienie Poranne – str. 58 | Treść artykułu
Nasi regularni czytelnicy są niewątpliwie zapoznani ze Specjalnym Ślubem i Postanowieniem Porannym, zalecanymi przez pastora Russella, „wiernego i roztropnego sługę”, dla błogosławienia ludu Pańskiego przy końcu tego Wieku. Po raz pierwszy zalecił braciom Ślub na wiosnę 1908 r. Dzisiaj – 60 lat potem – warunki są o wiele gorsze od owego czasu.

Poselstwo w czasie Wtórego Przyjścia naszego Pana dla Jego ludu – str. 62 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’69, 45.

Data Wieczerzy Pańskiej w roku 1970 – str. 64 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 246-247Nr: 246-247 – Wrzesień-Grudzień 1969 | Pobierz PDF


Powrót Ijoba do pomyślności i siedmiu specjalnych pomocników – str. 66 | Treść artykułu
Możemy być pewni, że wszystkie typy prorocze Słowa Bożego będą wypełnione, chociaż czasami – zazwyczaj gdy są połączone z próbami charakteru – wypełniają się one inaczej, niż to mogliśmy wiedzieć przed czasem. Jednak prorocze wnioski wyciągnięte przez brata Johnsona wypełniały się znamiennie i dalej wypełniają się według jego oczekiwań. Można to widzieć, np. co się tyczy jego przepowiedni opartej na ks. Ijoba 42:7-17.

Dodatek Posłannika Epifanii do I tomu parouzyjnego – str. 69 | Treść artykułu
Przedmowa i dodatek napisany przez br. Johnsona do angielskiego wydania I tomu z roku 1937.

Poselstwo w czasie Wtórego Przyjścia naszego Pana dla Jego ludu – str. 78 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’69, 64.

Specjalny Ślub i Postanowienie Poranne – str. 82 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’69, 64.

Ogólne zarysy Biblii – str. 83 | Treść artykułu
Ogólne fakty o Biblii. Ogólne fakty o niej jako o literaturze. Ogólne uwagi o kanonie Starego Testamentu. Ogólne uwagi o kanonie Nowego Testamentu.

Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej – str. 94 | Treść artykułu

Pytania i Odpowiedzi – str. 95 | Treść artykułu

  • Ile będzie zbawionych klas spośród rodzaju ludzkiego?
  • Jeśli sądzenie świata jeszcze się nie rozpoczęło, to w jakim znaczeniu i jaką sprawiedliwością Bóg nakazuje obecnie wszystkim ludziom, by pokutowali?