Rocznik 1965 (numery 218-223)

Teraźniejsza Prawda nr 218Nr: 218 – Styczeń-Luty 1965 | Pobierz PDF


Nasz tekst godła na rok 1965 – str. 2 | Treść artykułu
„Pamiętaj tedy na stworzyciela swego we dni młodości twojej” – Kazn. 12:1.

Uprzedzenie – str. 7 | Treść artykułu
Uprzedzenie jest to przedwczesne wydanie wyroku. Stwarza ono opinię bez sprawdzenia lub bez należytego sprawdzenia faktów. Ono pośpiesznie przyjmuje wnioski bez zbadania lub też należytego zbadania na czym są one oparte. Uprzedzenie naraża niektórych na oszukanie i omamienie, podczas gdy mała baczna uwaga mogłaby ich uratować od popełnienia takiej pomyłki.

Światy i Wieki Biblijne – str. 9 | Treść artykułu
Ciąg dalszy przedruku z Ter. Prawdy ’64, 80.

Ważne ogłoszenia – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 219-220Nr: 219-220 – Marzec-Czerwiec 1965 | Pobierz PDF


Dla upamiętnienia naszego Pana i Jego służby – str. 18 | Treść artykułu
W naszym przygotowaniu się do właściwego obchodzenia Pańskiej Pamiątki byłoby dobrze przeanalizować niniejszy artykuł.

Nasze 46. roczne sprawozdanie – str. 26 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce – str. 30 | Treść artykułu

Europejska podróż redaktora – str. 31 | Treść artykułu

Proroctwo Abakuka – str. 32 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1964, 10.

Światy i Wieki Biblijne – str. 39 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy ’65, 16.

Sposób powrotu naszego Pana – str. 43 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy ’61, 66.

Przymioty istoty Boskiej – str. 46 | Treść artykułu
Różnica pomiędzy przymiotami istoty a przymiotami charakteru. Osobowość, Cielesność. Duchowość. Samoistnienie. Wieczność. Samowystarczalność. Nieśmiertelność. Wpływ tych siedmiu przymiotów na ludzi nabożnych. Niewidzialność. Jedność. Wszechmoc. Wszechwiedza. Wszechobecność. Zwierzchność. Bezdenność. Ich nauka dla nas.

Data Wieczerzy Pańskiej w roku 1965 – str. 48 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 221Nr: 221 – Lipiec-Sierpień 1965 | Pobierz PDF


Przymioty istoty Boskiej – str. 50 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’65, 48.

Elementy i wyższe pierwszorzędne łaski Boskiego charakteru – str. 61 | Treść artykułu
Sprawiedliwa postawa wobec zła. Święte uczucia. Łaski. Przewaga Jego wyższych pierwszorzędnych łask. Równowaga. Krystalizacja. Trzy klasy łask. Wyższe pierwszorzędne łaski. Mądrość. Sprawiedliwość. Miłość (bezinteresowna). Miłość (obowiązkowa). Moc. Działania Boskich wyższych pierwszorzędnych łask.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 222-223Nr: 222-223 – Wrzesień-Grudzień 1965 | Pobierz PDF


Elementy i wyższe pierwszorzędne łaski Boskiego charakteru – str. 66 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1965, 64.

Niższe pierwszorzędne łaski Boskiego charakteru – str. 90 | Treść artykułu
Natura pierwszorzędnych łask. Boskie i ludzkie niższe organy uczuciowe – samolubne i społeczne. Boskie poczucie własnej godności. Zamiłowanie do pochwał. Zamiłowanie do odpoczynku. Miłość życia. Samoobrona. Agresywność. Troskliwość. Skrytość. Opatrzność. Inteligencja. Zgodność. Małżeńskość. Ojcowskość. Królewskość.

Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej – str. 95 | Treść artykułu

Ważne ogłoszenia – str. 96 | Treść artykułu