Rocznik 1963 (numery 206-211)

Teraźniejsza Prawda nr 206Nr: 206 – Styczeń-Luty 1963 | Pobierz PDF


Nasz tekst godła na rok 1963 – str. 2 | Treść artykułu
„Zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” – Rzym. 6:23.

Różne Boskie przymierza – str. 9 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy 1962, 119.

Sprostowanie – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 207Nr: 207 – Marzec-Kwiecień 1963 | Pobierz PDF


Pamiątkowa Wieczerza 6 kwietnia – str. 18 | Treść artykułu
Wielce ubolewamy, że chociaż miliony chrześcijan i Żydów obchodzić będą w formalnych ceremoniach i w sposób powierzchowny to wielkie wydarzenie historii, to jednak niewielu członków tych wyznań rozumie prawdziwe znaczenie tego święta.

Nasze 44. roczne sprawozdanie – str. 24 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce – str. 28 | Treść artykułu

Chrystus – Jego wąska ścieżka – str. 29 | Treść artykułu
Jej brama. Jej samozaparcie. Wyrzeczenie się świata. Jej nauka, krzewienie, i uprawianie Prawdy. Jej czujność. Jej modlitwa. Jej znoszenie zła.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 208Nr: 208 – Maj-Czerwiec 1963 | Pobierz PDF


Ostatnie dni Dawida – figura i pozafigura – str. 34 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 144.

Wezwania – Przesiewania – Broń ku zabijaniu – str. 44 | Treść artykułu
Krótka historia niniejszego artykułu. Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizausza. Ogólne uwagi dotyczące Mat. 19:27-20:16, 1 Kor. 10:1-14 i Ezech. 9:1-11. Pytania beriańskie.

Chrystus – Jego wąska ścieżka – str. 50 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1963, 32.

List brata Jolly’ego do braci i sióstr w Polsce z dnia 18 czerwca 1963 r – str. 54 | Treść artykułu

Program Generalnych Konwencji Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania” w Polsce – str. 55 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 209Nr: 209 – Lipiec-Sierpień 1963 | Pobierz PDF


Proroctwo Abakuka – str. 58 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 128.

Chrystus – Jego wąska ścieżka – str. 63 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1963, 54.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 210-211Nr: 210-211 – Wrzesień-Grudzień 1963 | Pobierz PDF


„Izalim ja stróżem brata mego?” – str. 70 | Treść artykułu
Każdy ponosi odpowiedzialność za swego towarzysza – nie aby być natrętnym i wtrącać się w nie swoje sprawy, lecz aby strzec jego interesów, jego pomyślności i czynić wszystko dla danego brata czego każdy pragnąłby, aby dany brat czynił wobec niego; nawet więcej niż to, każdy powinien być chętny oddać życie dla swego brata, tak jak Chrystus umiłował Kościół i wydał samego siebie zań.

Jak okazuje się żywa wiara – str. 72 | Treść artykułu
Nie powinniśmy myśleć o posiadaniu takiej wiary, która by nie prowadziła do żadnych uczynków w naszym życiu. Prawdziwa wiara będzie działać w miarę możliwości.

Proroctwo Abakuka – str. 73 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1963, 63.

Wezwania – Przesiewania – Broń ku zabijaniu – str. 78 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1963, 49.

Chrystus – Jego wąska ścieżka – str. 87 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1963, 68.

Pytania i Odpowiedzi – str. 93 | Treść artykułu

  • Czy jest rzeczą właściwą poświęcić się Bogu w Czasie Ucisku, po zupełnym wybraniu Małego Stadka, Oblubienicy Chrystusowej, 144000 członków?
  • Dlaczego lud Boży w dalszym ciągu powinien modlić się „Przyjdź Królestwo Twoje”, kiedy przeszło 19 stuleci temu Jezus mówił uczniom ażeby nauczali ludzi, iż „przybliżyło się Królestwo niebieskie”?
  • Czy Jezus wstąpił do nieba w Swym ludzkim ciele i czy dotąd posiada to ciało z mięsa, z jego ranami kłutymi włócznią i śladami gwoździ?
  • Jakie jest Boskie zarządzenie względem tych, którzy umierają w stanie niemowlęcym lub jako małe dzieci?

Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej – str. 95 | Treść artykułu