Rocznik 1967 (numery 230-235)

Teraźniejsza Prawda nr 230Nr: 230 – Styczeń-Luty 1967 | Pobierz PDF


Nasz tekst godła na rok 1967 – str. 2 | Treść artykułu
„Nasz Pan Jezus, on wielki pasterz owiec, gdy wypuści owce swoje idzie przed nimi, a owce idą za nim; bo znają glos jego. Jam jest on pasterz dobry i znam owce moje, a moje mię też znają” – Żyd. 13:20; Jana 10:4,14.

Powolne samobójstwo skutkiem nadmiernego i nieodpowiedniego jedzenia – str. 7 | Treść artykułu
Zastanowimy się tutaj nad obżarstwem, żarłocznością i nadmiernym jedzeniem, a także nad nieodpowiednim odżywianiem się włączając spożywanie pokarmów szkodliwych.

Obecne kierownictwo ludu Bożego – str. 12 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy `66, 87.

Pytania i Odpowiedzi – str. 14 | Treść artykułu

  • Ile razy piał kogut w związku z zaparciem się przez Piotra naszego Pana? Czy mamy rozumieć, że Jezus uczynił obie wypowiedzi z Mat 26:34 i Mar. 14:30?
  • Czy niewiasta, która polała nogi Jezusa łzami pokuty i otarła swymi włosami była Marią Magdaleną?
  • Kogo przedstawia Jefte i jego córka?

Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej – str. 15 | Treść artykułu

Ważne ogłoszenia – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 231-232Nr: 231-232 – Marzec-Czerwiec 1967 | Pobierz PDF


Z wołaniem wielkim i ze łzami – str. 18 | Treść artykułu
Doświadczenia naszego Pana w Gietsemane nastąpiły po Jego ustanowieniu pamiątki Swojej śmierci, a Jego śmierć na krzyżu miała miejsce następnego dnia, w ciągu tych samych 24 godzin. Jak świętymi są dla nas pamiątki, które gromadzą nas w rocznicę Jego śmierci!

Nasze 48. roczne sprawozdanie – str. 23 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce – str. 27 | Treść artykułu

Prorocy i „prorocy” – str. 28 | Treść artykułu
Istnieje duże zamieszanie odnośnie zrozumienia tematu „proroków”. Krótki rozbiór tego przedmiotu przy pomocy Pisma Św., uważamy iż będzie na miejscu.

Religia podczas wczasów – str. 35 | Treść artykułu
Nasze poświęcenie i religijna działalność w odniesieniu do własnego rozwoju i błogosławienia drugich nie powinny nigdy być zapomniane. Powinniśmy więc zawsze znaleźć miejsce w naszym bagażu urlopowym na Biblię, na kilka dobrych książek o Prawdzie lub czasopism dla naszego zbudowania i kilka ulotek dla błogosławienia drugich.

Młodociani Godni – str. 36 | Treść artykułu
Zanim ustało w roku 1881 ogólne wezwanie do Boskiej natury i do współdziedzictwa z Chrystusem, osoby, które nazywamy Młodocianymi Godnymi nie istniały, jako jednostki klasy, lecz od tego czasu zaczęły przychodzić i dotąd przychodzą do istnienia, jako takie.

Obecne kierownictwo ludu Bożego – str. 44 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy `67, 14.

Pytania i Odpowiedzi – str. 45 | Treść artykułu

  • Co należy rozumieć przez wyrażenie „początek”, które znajdujemy w Piśmie Świętym?
  • Jeżeli Jezus wiedział od „początku”, gdy wybrał Judasza jako jednego z Dwunastu, że on Go zdradzi, to dlaczego wybrał go?
  • Czy Jezus nie dał do zrozumienia, że Judasz i Piotr byli na równi godni pogardy, gdy nazwał Judasza diabłem, a Piotra szatanem?
  • Gdzie siostry mogą modlić się i prorokować?

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 233Nr: 233 – Lipiec-Sierpień 1967 | Pobierz PDF


Drugorzędne łaski Boskiego charakteru – str. 50 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy `66, 79.

Obecne kierownictwo ludu Bożego – str. 58 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy `67, 45.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 234-235Nr: 234-235 – Wrzesień-Grudzień 1967 | Pobierz PDF


In Memoriam – str. 66 | Treść artykułu
Jako rocznica przejścia naszego Pastora poza zasłonę, 31 października będzie zawsze datą szczególnej świętości dla świętych Pańskich. Jest to okazja przypomnienia sobie pewnych myśli o życiu i dziele pastora Russella.

Dwa domy zbudowane i próbowane – str. 77 | Treść artykułu
Nasz temat opiera się na dwóch przypowieści: o mądrym i o głupim budowniczym. Budowanym domem jest wiara i struktura charakteru. Mamy budować na Chrystusie jako mądrości, poświęceniu, w wybawieniu.

Obecne kierownictwo ludu Bożego  – str. 87 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy `67, 64.

Sprawozdanie z podróży br. Armstronga do Afryki – str. 89 | Treść artykułu

Listy do ogólnej wiadomości – str. 91 | Treść artykułu

Pytania i Odpowiedzi – str. 92 | Treść artykułu

  • Dlaczego Teraźniejsza Prawda naucza, że jest kilka klas Niby-Wybrańców, podczas gdy tylko jedna klasa Niby-Wybrańców jest pokazana u Joela 2:28,29 i w Arce Noego jako jedna z sześciu klas zbawionych spomiędzy ludzkości?
  • Czy po roku 1914 nie rozwinęła się prawda o Dziedzińcu Epifanicznym ponad oczekiwania br. Russella i czy nie ma podobieństwa od roku 1954 względem prawdy o Obozie Epifanicznym?

Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej – str. 95 | Treść artykułu