Rocznik 1976 (numery 284-289)

Teraźniejsza Prawda nr 266Nr: 284 – Styczeń-Luty 1976 | Pobierz PDF


Roczne godło na 1976 rok – str. 2 | Treść artykułu
„A gdzie jest ten Duch Pański, tam i wolność” 2 Kor. 3:17.

Książęta i przełożeni Salomona – str. 9 | Treść artykułu
Dawid w wielkim zastosowaniu przedstawia w Wieku Ewangelii Kościół wojujący, a Salomon w swoim dobrym postępowaniu przedstawia Tysiącletniego Chrystusa, Głowę i Ciało. Jednakże w małym antytypie, odnoszącym się do końca wieku, Dawid przedstawia Br. Russella jako wykonawcę Pana Jezusa i wojowniczego wodza w Paruzji, a Salomon w swoim dobrym postępowaniu przedstawia Br. Johnsona jako wykonawcę Pana Jezusa w Epifanii.

Pytania i odpowiedzi – str. 11 | Treść artykułu

  • Jeżeli ofiary całopalenia przedstawiają Boskie objawione przyjęcie ofiar za grzech, to dlaczego one były ofiarowane przez najwyższego kapłana, a nie przez Boga?
  • Kogo przedstawia sześciu mężów z bronią do zabijania z Ezech. 9:2?
  • Tłumacze Biblii, którzy dodają do niej swoje własne lub ludzkie myśli a przypuszczenia, jako część tłumaczenia, albo też usuwają z Biblii niektóre jej słowa lub myśli bez zaznaczenia tego – czy popełniają grzech?
  • Czy błędne tłumaczenie Biblii niszczy wiarę?

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 14 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’75, 96.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 267-268Nr: 285-286 – Marzec-Czerwiec 1976 | Pobierz PDF


Kamień obrażenia i opoka otrącenia – str. 18 | Treść artykułu
Dla każdego który słyszy poselstwo Ewangelii Jezus jest albo skałą zbawienia, pewną podstawą lub opoką otrącenia, kamieniem, o który się potyka. W Ew. Mat. 11:6 Jezus powiedział: „A błogosławiony jest, który się nie zgorszy ze mnie”.

Nasze 57. roczne sprawozdanie – str. 22 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie z Polski – str. 30 | Treść artykułu

Stałe postanowienie – str. 31 | Treść artykułu
Kto powinien być następnym Opiekunem Wykonawczym Świecko Domowego Ruchu Misjonarskiego?

Konwencja okręgu filadelfijskiego – str. 38 | Treść artykułu
Rezolucje dotyczące następnego Opiekuna Wykonawczego Świecko Domowego Ruchu Misjonarskiego.

Europejska podróż redaktora – str. 41 | Treść artykułu

Wielki przywilej prawdziwej służby – str. 42 | Treść artykułu
Nasz Pan nie przyszedł, aby Mu służono. Powinniśmy brać z Niego wzór i Go naśladować.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 46 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’76, str. 16.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 269Nr: 287 – Lipiec-Sierpień 1976 | Pobierz PDF


Miłość – str. 50 | Treść artykułu
Co należy rozumieć przez miłość w biblijnym znaczeniu? Naszą odpowiedzią jest, że miłość znaczy: dobra wola. Istnieje dużo form wyrażania miłości, w których nie znajdują się niektóre z innych łask, lecz nigdy nie występuje wyrażenie miłości pozbawione dobrej woli. Ona jest więc sercem miłości, jest tą istotną cechą.

Sprawozdanie z pamiątki Wieczerzy Pańskiej za 1975 rok – str. 62 | Treść artykułu

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 64 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’76, strona 48.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 270-271Nr: 288-289 – Wrzesień-Grudzień 1976 | Pobierz PDF


Dodatek Posłannika Epifanii do III Tomu Paruzyjnego – str. 66 | Treść artykułu
W artykule zamieszczamy przedmowę brata Johnsona do III tomu paruzyjnego oraz dodatek wydrukowany na jego końcu, napisane przez Posłannika Epifanii do angielskiej reedycji tego dzieła w 1937 roku.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 87 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’76, strona 64.