Rocznik 1926 (numery 020-025)

Teraźniejsza Prawda numer 20Nr: 020 – Styczeń-Luty 1926 | Pobierz PDF


Nasze 7. roczne sprawozdanie – str. 2 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie ze pracy w Skandynawii – str. 5 | Treść artykułu

On zły sługa – str. 6 | Treść artykułu
W artykule podajemy, co uważamy za niezbite dowody, że br. Rutherford jest „onym złym sługą”, o którym jest mowa u Mat. 24:48:51.

Odpowiedzi na zapytania – str. 13 | Treść artykułu

 • Co mamy rozumieć przez wyrażenie „przed Panem przy drzwiach Przybytku”?
 • Czy Towarzystwo jest następcą brata Russella?
 • Czy towarzystwo ma prawo decydować, jaką literaturę mają zbory rozszerzać? i czy członkowie zboru włącznie z starszymi źle czynią, jeżeli odmawiają zbór od rozszerzania niestosownej literatury im udzielonej od towarzystwa?
 • Czy towarzystwo ma prawo zmienić Cienie Przybytku?
 • Co znaczy przemiana?
 • Co mamy rozumieć przez pokropienie krwią Baranka wielkanocnego podwoi drzwi i nadpróżków?
 • Jakimi jesteśmy synami, czy przez przyjęcie, czy przez spłodzenie?
 • Jak mamy rozumieć podanie z 3 Moj. 16:6 „ofiaruję za się i za dom swój”?
 • Czy siedmdziesiąt obrazowych jubileuszów wskazują do października 1874, czy do października 1924?

Teraźniejsza Prawda idzie z rąk do rąk, a wpływ B. R. umiera – str. 16 | Treść artykułu
Interesujący list nadesłany z Polski.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 21Nr: 021 – Marzec-Kwiecień 1926 | Pobierz PDF


Pod Jego Skrzydłami – str. 18 | Treść artykułu
Naszego Ojca Niebieskiego miłość, opieka i protekcja są Jego skrzydłami i piórami, broniąc nas od uszkodzenia, trzymając nas ciepło i bezpiecznie.

Głupi i niepożyteczny pasterz – str. 19 | Treść artykułu
Drugi artykuł ukazujący br. Rutherforda jako „onego złego sługę”.

Godło na rok 1926 – str. 24 | Treść artykułu
„Miłość Chrystusowa przyciska nas” – 2 Kor. 5:14.

Nie będziesz znosił fałszywego świadectwa – str. 26 | Treść artykułu
Trzeci artykuł ukazujący br. Rutherforda jako „onego złego sługę”.

Odpowiedź na atak brata Oleszyńskiego – str. 28 | Treść artykułu
Odpowiedź na atak, jaki ukazał się w polskiej Strażnicy (teraz pod nazwą „Straż”) wydawanej nie przez Towarzystwo, lecz przez br. Oleszyńskiego, który sympatyzuje z towarzystwem P.B.I.

Odpowiedzi na zapytania – str. 31 | Treść artykułu

 • Jeżeli Jezus wiedział z początku, że Judasz miał Go wydać, dlaczego go wybrał?
 • Czy jest właściwą rzeczą używać Niebiańską Mannę przy zebraniach Oświadczeń?
 • Czy 3 Moj. 16:12 porównana z 3 Moj. 16:2 dowodzi, że wonność była ofiarowana w miejscu Najświętszym?
 • Czy bracia Wielkiego Grona są latoroślami winnej Macicy, czy są odciętymi?
 • Czy upadli Aniołowie stali się niedoskonałymi w ich organizmach (ciałach duchowych) jakoteż w ich charakterach?

Wiadomość dla ogólnego zainteresowania – str. 32 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 22Nr: 022 – Maj-Czerwiec 1926 | Pobierz PDF


Ścięci z Chrystusem – str. 34 | Treść artykułu
Pismo Święte mówi, że ścięcie jest koniecznie potrzebnym do współdziedzictwa z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Co oznacza to ścięcie? Czym ono jest?

Jesteśmy w Epifanii – str. 35 | Treść artykułu
Greckie słowo epiphaneia ma dwojakie znaczenie i wyobraża: (1) objawienie osób, zasad i rzeczy przez ze specjalną światłością świecącą Prawdę i (2) jest drugim okresem obecności naszego Pana, podczas której z specjalną światłością objawia On pewne osoby, zasady i rzeczy przez ze specjalną światłością świecącą Prawdę.

Jak długo potrwa Epifania? – str. 38 | Treść artykułu
Epifania jest okresem czasu. Nasuwa się więc pytanie: Jak długo będzie trwać Epifania?

Gedeon – figura i pozafigura – str. 40 | Treść artykułu
Z życia biblijnego Gedeona można wyciągnąć wiele pouczających lekcji, przydatnych chrześcijanom.

Wiadomości dla ogólnego zainteresowania – str. 48 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 23Nr: 023 – Lipiec-Sierpień 1926 | Pobierz PDF


Zwycięstwo miłości nad bojaźnią – str. 50 | Treść artykułu
Gdy przychodzimy do Boskiej rodziny, i rośniemy w łasce i znajomości, zaczynamy otrzymywać właściwy pogląd na Ojca niebieskiego charakter i Plan. Dowiadujemy się z Pisma Św. że „bojaźń Pańska jest początkiem mądrości” (Psalm 111:10).

Gedeon – figura i pozafigura – str. 51 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy ’26, 48.

Interesujące pytania – str. 67 | Treść artykułu

 • Czy nie jest to przywłaszczeniem władz Apostolskich, jeżeli wskazujesz jednostki, jako członków Wielkiego Grona?
 • Jak możemy na pewno wiedzieć że Nowe Stworzenie jest Wielkim Gronem?
 • Z punktu widzenia ogólnych Biblijnych nauk, że nie ujrzy Boga człowiek, aby żyw został (2 Moj.33:20), jak mamy rozumieć 2 Moj. 24:10,11?
 • Czy wynagrodzenie, aby być w Klasie Młodocianych Świętych w przyszłości, wymaga charakteru i stanu serca znajdujących się po stronie Kapłanów w obecnym przesiewaniu?
 • Jak różni się Kapłańska społeczność od braterskiej?
 • Jeżeli Kapłańska społeczność jest wstrzymana, czy mamy rozumieć, że braterska także? Czy mamy Biblijne przykłady na to?
 • Gdyby kto się pytał: „jak możemy wiedzieć, że jesteśmy w Epifanii” jaką była by najlepsza odpowiedź?

Wiadomości dla ogólnego zainteresowania – str. 68 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 24Nr: 024 – Wrzesień-Październik 1926 | Pobierz PDF


Pozaobrazowy Jannes i Jambres – str. 70 | Treść artykułu
Apostoł Paweł był często w niebezpieczeństwie między fałszywymi braćmi, którzy względem wiary celu chybili i którzy silnie sprzeciwiali się mu – jego wysiłkom w budowaniu Kościoła w najświętszej wierze. W swoich listach pokazuje on, że od takich fałszywych braci, którzy pobłądzili od Prawdy i stali się nauczycielami fałszywych doktryn, od takich właśnie miało przyjść największe niebezpieczeństwo dla Kościoła w ostateczne dni.

Jeszcze większe zaciemnianie się prawego oka – str. 74 | Treść artykułu
Egzaminacja kolejnych błędów nauczanych przez Strażnicę.

Odpowiedzi na zapytania – str. 86 | Treść artykułu

 • Czy Towarzystwo jest następcą brata Russella?
 • Czy towarzystwo ma prawo decydować jaką literaturę mają zbory rozszerzać? i czy członkowie zboru włącznie z starszymi źle czynią, jeżeli odmawiają zbór od rozszerzania niestosownej literatury im udzielonej od towarzystwa?
 • Czy towarzystwo ma prawo zmienić Cienie Przybytku?
 • Jak mamy rozumieć podanie z 3 Moj. 16:6 „ofiaruję za się i za dom swój”?

Listy – str. 87 | Treść artykułu

Sprostowanie – str. 88 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 25Nr: 025 – Listopad-Grudzień 1926 | Pobierz PDF


Poglądy i Przeglądy – str. 90 | Treść artykułu
W tym artykule będziemy mówić o czynnościach i naukach towarzystwa Strażnica, które wzywają naszą uwagę.

Ponowne okazanie się pozaobrazowego Eliasza – str. 97 | Treść artykułu
Są różne przyczyny do myśli ponownego okazania się pozaobrazowego Eliasza w jego czynnościach przed światem. Ten artykuł będzie się starał zebrać i je przedstawić w uporządkowanym porządku.