Rocznik 1962 (numery 200-205)

Teraźniejsza Prawda nr 200Nr: 200 – Styczeń-Luty 1962 | Pobierz PDF


Nasz tekst godła na rok 1962 – str. 2 | Treść artykułu
„Tylko wierz” – „Wierny jest Ten, który obiecał” – Mar. 5:36; Żyd. 10:23.

Nasze 43. roczne sprawozdanie – str. 6 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce – str. 11 | Treść artykułu

List do naszych Pielgrzymów i Ewangelistów – str. 12 | Treść artykułu

Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza – str. 15 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’61, 138

Data Wieczerzy Pańskiej w 1962 roku – str. 20 | Treść artykułu

Program Generalnych Konwencji Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania” w Polsce – str. 20 | Treść artykułu

Trąby i marsze Wieku Ewangelii – pytania beriańskie – str. 22 | Treść artykułu

Różne Boskie Przymierza – str. 24 | Treść artykułu
Ogólne wyjaśnienia. Przymierze Adamowe. Przymierze Noego. Przymierze Abrahama. Przymierze Sary. Przymierze związane przysięgą. Przymierze ofiary. Przymierze Dawidowe. Przymierze Zakonu. Nowe Przymierze.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 201Nr: 201 – Marzec-Kwiecień 1962 | Pobierz PDF


Ofiara Chrystusa – str. 26 | Treść artykułu
Ofiara Jezusa była uczyniona w Jordanie, lecz skończyła się dopiero na Kalwarii. Jego poświęcenie było zupełne. Zabicie Cielca w dzień figuralnego pojednania przedstawia to, co Jezus uczynił gdy oddał Swoją wolę.

Sprawozdanie z podróży brata A. Gohlkego po Europie i Afryce – str. 30 | Treść artykułu

Awanse w służbie – str. 33 | Treść artykułu
W jaki sposób brat może być awansowany przez naznaczenie go na sługę Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania”?

Czczenie Aniołów – str. 36 | Treść artykułu
Czczenie aniołów może być wykonywane różnymi sposobami. Jednym z nich jest uwielbianie ich albo składanie im hołdu. Pomimo ostrzeżeń podanych w Słowie Bożym, było ono powodem upadku wśród ludu Bożego, w jego głębokim ocenieniu prawdy, by wielbić, czcić i służyć (kłaniać się) posłannikowi prawdy, jak gdyby on był źródłem prawdy udzielanej poprzez niego, a nie przypisywać wszelkiej czci, uwielbienia, hołdu i chwały Bogu.

Trąby i marsze Wieku Ewangelii – str. 43 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1961, 144.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 202Nr: 202 – Maj-Czerwiec 1962 | Pobierz PDF


Trąby i marsze Wieku Ewangelii – str. 50 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 48.

Czy okres Epifanii kończy się w roku 1954? – str. 57 | Treść artykułu
Wtóre Przyjście Jezusa postępuje przez trzy okresy, pokazane w Piśmie Świętym przez greckie słowa: parousia, epiphaneia albo apokalupsis i basileia. Greckie słowa epiphaneia i apokalupsis odnoszą się do tej samej działalności i do tego samego okresu czasu, i ten okres (nazywany zazwyczaj Epifanią) rozpoczął się w roku 1914 (w jego ścisłym znaczeniu) jako 40 lat długi, znaczący swój koniec rokiem 1954. Stąd jasnym jest, że rok 1954 jest bardzo ważnym rokiem w rozwoju Planu Bożego.

Pytania i Odpowiedzi – str. 61 | Treść artykułu

  • Co jest najwyższą pracą daną przez Pana na Epifanię?
    * Mając na względzie fakt, że ostatni Kapłan przeszedł z miejsca świętego do miejsca Najświętszego, czy jest możliwe aby Nowe Stworzenia obecnie na ziemi ofiarowywały kadzidło przy pozafiguralnym Złotym Ołtarzu?
  • Jeżeli Nowe Stworzenia pozostałe na ziemi utraciły przywilej ofiarowania kadzidła na pozaobrazowym Złotym Ołtarzu, czy utraciły również przywilej udawania się do Boga w modlitwie?
  • Czy fakt, że Eliaszowi dane było widzenie wiatru, trzęsienia ziemi i ognia wskazuje na to, że niektórzy z klasy Małego Stadka mieli być w ciele przez okres wojny, rewolucji i anarchii czasu ucisku?
  • Czy nie przywłaszczasz sobie urzędu generalnego pastora i nauczyciela gdy piszesz odpowiedzi na pytania?
  • Jak możemy pogodzić Boski charakter ze „wzbudzeniem” Faraona w celu okazania Boskiej mocy i chwały?

Różne Boskie Przymierza – str. 65 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 24.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 203Nr: 203 – Lipiec-Sierpień 1962 | Pobierz PDF


Boskie uznanie okazane przez przesiewania – str. 74 | Treść artykułu
Boskim celem w udzielaniu Swemu ludowi teraźniejszej prawdy oraz wszelkiej prawdy, jest rozwinięcie go w wierze i we wszystkich innych owocach Ducha jednoczących się pod nazwą miłość. Próba objawiająca wśród nas, którzy mają uznanie od Boga a którzy nie, zawsze odnosi się do wierności Prawdzie (która zawsze jest w zgodzie z Pismem Św., rozumem i faktami) oraz wierności Świętemu Duchowi Bożemu. Jedynie ci, którzy starannie i wiernie pilnują siebie i doktryny, do zbawienia przywodzą siebie i drugich.

Ostatnie dni Dawida – figura i pozafigura – str. 76 | Treść artykułu
Nakaz wzniesienia Świątyni dany Salomonowi. Inni pomagający mu w tym. Grupy Lewitów. Zarządzenia dla Kapłanów i Lewitów. Dla kontrowersjonistów i pomocników. Plan Świątyni. Ofiary indywidualne. Ambicje Adonijasza. Śmierć Dawida.

Poświadczająca służba Wielkiego Grona – str. 85 | Treść artykułu
Liczni bracia połączeni z różnymi grupami Prawdy, jak: Brzask, P.B.I. itd. coraz to więcej przyjmują otuchy z Epifanii – oświeconego stołu, stopniowo pozbywając się dawniej wyznawanych błędów po części, lub w całości.

Różne Boskie Przymierza – str. 93 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 72.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 204Nr: 204 – Wrzesień-Październik 1962 | Pobierz PDF


Proroctwo Abakuka – str. 98 | Treść artykułu
Krótkie streszczenie zawartości i zastosowanie do duchowego Izraela w czasie końca.

Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza – str. 103 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 19.

Różne Boskie Przymierza – str. 113 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 96.

Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej – str. 119 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 205Nr: 205 – Listopad-Grudzień 1962 | Pobierz PDF


Proroctwo Abakuka – str. 122 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 103.

Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza – str. 128 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 112.

Posłannik Parousii – str. 132 | Treść artykułu
Pytania beriańskie do artykułów zawartych w Ter. Prawdach 1960, 74, 83; 1961, 37.

Ostatnie dni Dawida – figura i pozafigura – str. 141 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1962, 83.

Ważne zawiadomienia – str. 144 | Treść artykułu