Rocznik 1973 (numery 266-271)

Teraźniejsza Prawda nr 266Nr: 266 – Styczeń-Luty 1973 | Pobierz PDF


Nasz tekst godła na 1973 rok – str. 2 | Treść artykułu
„My go miłujemy, iż on nas pierwej umiłował” – 1 Jana 4:19.

Okresy powrotu naszego Pana – str. 7 | Treść artykułu
W Piśmie Św. cztery greckie słowa, mianowicie parousia, epiphaneia, apokalupsis i basileia, są używane do pokazania trzech odrębnych okresów Wtórego Przyjścia naszego Pana. Zbadajmy je i dowiedzmy się co one mówią odnośnie powrotu naszego Pana.

Europejska podróż Redaktora – str. 15 | Treść artykułu

Ważne zawiadomienia – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 267-268Nr: 267-268 – Marzec-Czerwiec 1973 | Pobierz PDF


Obchodźmy święto – str. 18 | Treść artykułu
W związku z naszym przygotowaniem się do Wieczerzy Pańskiej powinniśmy uczynić kilka rzeczy: (1) zbadać samego siebie, (2) oczyścić się i (3) napełnić się Duchem Św. Ten artykuł podaje stosowne okolicznościowe wskazówki i napomnienia.

Nasze 54. roczne sprawozdanie – str. 22 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie z Polski – str. 28 | Treść artykułu

Okresy powrotu naszego Pana – str. 29 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy ’73, 15.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 36 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’72, 95.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 269Nr: 269 – Lipiec-Sierpień 1973 | Pobierz PDF


Młodociani Godni a Nowe Przymierze – str. 50 | Treść artykułu
Pismo Św., rozum i fakty dowodzą, że Młodociani Godni są obecnie usprawiedliwieni z wiary tymczasowo, są Domownikami Wiary, przyjaciółmi Boga i przyszłymi synami, mają społeczność z Bogiem i przywilej modlenia się do Niego jako do ich przyszłego Ojca. Czy stracą oni tę błogosławioną społeczność z Bogiem, kiedy dostaną się pod Nowe Przymierze i jego Pośrednika? Oczywiście, że nie!

Rozum – jego ważność i właściwe działanie – str. 52 | Treść artykułu
Bóg obdarzył ludzki umysł władzą rozumowania. Ta zdolność jest wybitną cechą Boskiego podobieństwa w umysłach ludzkości. Jest to ta zdolność, która w dużej mierze daje człowiekowi wyższość nad zwierzętami, która czyni go zdolnym mieć społeczność z Bogiem, poznając Go, miłując i służąc Mu i która pozwala mu wyrobić sobie charakter, któremu Bogu podoba się dać żywot wieczny.

Zważony na wadze i znaleziony lekkim – str. 55 | Treść artykułu
Kto i w jakim zakresie jest odpowiedzialny za wychowywanie naszych dzieci? To pytanie szczególnie dotyczy wychowanie religijnego naszych dzieci.

Twoje wykształcenie wykazuje braki w… – str. 57 | Treść artykułu

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 58 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’73, 48.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 270-271Nr: 270-271 – Wrzesień-Grudzień 1973 | Pobierz PDF


Młodociani Godni – str. 66 | Treść artykułu
Termin „Młodociani Godni” nie znajduje się w Biblii, niemniej jednak – jak to będzie wykazane w tym artykule – myśl, która jest zamierzona do przekazania przez te słowa, jest biblijna. Termin ten odnosi się do szczególnej klasy ludu Bożego, o której warto wiedzieć więcej.

Tysiącletnie panowanie Chrystusa – jego początek i koniec – str. 77 | Treść artykułu
Czasy Pogan skończyły się w r. 1914 i od tego czasu narody rozpadają się. W obecnym czasie nasz Pan ma wielką pracę dla wszystkiego Swojego ludu, szczególnie dla Swoich poświęconych stróżów. Jeżeli nie będziemy czuwać, to zaśniemy.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 85 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ‚73,64.

Ofiary książąt Wieku Ewangelii – str. 92 | Treść artykułu
Ciąg dalszy poprawiony według tomu epifanicznego 8, rozdział 6.