Rocznik 1970 (numery 248-253)

Teraźniejsza Prawda nr 248Nr: 248 – Styczeń-Luty 1970 | Pobierz PDF


Nasz tekst godła na rok 1970 – str. 2 | Treść artykułu
„Którzy mię szukają rano, znajdują mię” – Przyp. 8:17.

Eliasz – figura i pozafigura – str. 5 | Treść artykułu
Egzaminacja błędnych poglądów na ten temat.

Ogólne zarysy Biblii – str. 15 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’69, 93.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 249-250Nr: 249-250 – Marzec-Czerwiec 1970 | Pobierz PDF


Potępienie, Ofiara i Wyzwolenie – str. 18 | Treść artykułu
Z Boskiego punktu widzenia najważniejsze wydarzenia w historii ludzkości to nie wielkie wojny, zwycięstwa, wyzwolenia, podboje, odkrycia, wynalazki i tworzenie wielkich ludzkich dokumentów; raczej, są nimi Boskie wielkie sądy, połączone wielkie ofiary pojednania, których On wymagał, ażeby mogło być dokonane uwolnienie od słusznego potępienia i wielkie wyzwolenie realizowane przez Niego.

Nasze 51. roczne sprawozdanie – str. 21 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce – str. 27 | Treść artykułu

Ruta – figura i pozafigura – str. 28 | Treść artykułu
Kilkukrotnie obiecywaliśmy dać braciom pozafiguralne wyjaśnienie księgi Ruty i tu w streszczeniu uczynimy to. Posłuży to również jako stanowczy odpór niedorzeczności, które J. F. R. podaje w swoim tłumaczeniu tej księgi.

Towarzystwo jako Przewód – str. 42 | Treść artykułu
Bez wątpienia Stowarzyszenie W. T. B. & T. jest przewodem Pańskim dla Jego posług. Gdybyśmy tak nie uważali, to znaczyłoby to, iż sprzeciwiamy się Pismu Św. oraz zarządzeniom brata Russella. Ale jakie są skutki współczesnego nauczania, że W.T.B. & T.S. jest przewodem?

Czy arka Noego będzie wkrótce odkryta? – str. 45 | Treść artykułu

Pytania i Odpowiedzi – str. 46 | Treść artykułu

 • Czy Potop Noego objął ziemię w całości, czy też był ograniczony do stosunkowo małej powierzchni?
 • Jak możemy zharmonizować 1 Moj. 6:19,20 z 1 Moj. 7:2,3?
 • Jak Noe może być figurą na Jezusa, zważywszy, że do przygotowania Arki był „pobudzony bojaźnią”?
 • Jakie jest stanowisko Noego przed Bogiem?

Ważne zawiadomienia – str. 48 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 251Nr: 251 – Lipiec-Sierpień 1970 | Pobierz PDF


Gromadzenie skarbów – str. 50 | Treść artykułu
Jeżeli poświęcamy naszej pracy więcej czasu, niż tego wymagają nasze potrzeby i właściwe utrzymanie tych, którzy są od nas zależni, powinniśmy zaniechać niektóre z naszych spraw a talent, który mógłby być użyty do gromadzenia skarbów na ziemi użyć w pewnej gałęzi Pańskiej służby.

Wielki Potop – str. 55 | Treść artykułu
Najstarsze historie potwierdzają fakt zaistnienia wielkiego potopu. Spójrzmy na biblijne świadectwo na ten temat.

Pytania i Odpowiedzi – str. 58 | Treść artykułu

 • Czy praca Żniwa opisana w Obj. 14:17-20 następuje chronologicznie po skończonej pracy opisanej w wierszach od 14-16?
 • Co jest „prasą wielką gniewu Bożego” (Obj. 14:19)?
 • Co należy rozumieć przez oświadczenie podane u Amosa 9:13, że „oracz żeńca zajmie, a ten, co tłoczy winne jagody rozsiewającego nasienie”?
 • Czy Pismo Św. naucza, że wszyscy z poświęconego ludu Bożego posiadają duchowe odróżnianie?

Towarzystwo jako Przewód – str. 62 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy `70, 45.

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 252-253Nr: 252-253 – Wrzesień-Grudzień 1970 | Pobierz PDF


Ogólne zarysy Biblii – str. 66 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy `70, 16.

Pytania i Odpowiedzi – str. 80 | Treść artykułu

 • Jaka nagroda dla poświęcających się w obecnym czasie?
 • Co przedstawia Zasłona Dziedzińca dla znajdujących się w Obozie?
 • Czy Bóg stwarzając Adama z doskonałymi władzami fizycznymi, umysłowymi, artystycznymi, moralnymi i religijnymi, stworzył go także z doskonałym charakterem?
 • Jaka jest różnica między doskonałym ludzkim usposobieniem, jakie posiadał Adam, a jego charakterem?
 • Jakimi byli stworzeni aniołowie odnośnie ich charakterów?
 • Czy Młodociani Godni zmartwychwstaną z doskonałymi charakterami?

Znamienne proroctwo Abakuka 3:17-19 – str. 82 | Treść artykułu
Ci, którzy są zaznajomieni z pismami br. Russella, wiedzą o wydatnym użytku, jaki zrobił on z części tego proroctwa, jak np. użycie przez niego Abak. 2:1 na czele rysunku Planu Wieków oraz na pierwszej stronie okładki Strażnicy począwszy od roku 1895 aż do czasu jego śmierci, jak również w innych łącznościach. A czy kolejne wersety tego proroctwa mają dla nas jakieś znaczenie?