Rocznik 1968 (numery 236-241)

Teraźniejsza Prawda nr 236Nr: 236 – Styczeń-Luty 1968 | Pobierz PDF


Nasz tekst rocznego godła – str. 2 | Treść artykułu
„Jam przyszedł, aby żywot, miały i obficie miały” – Jana 10:10.

Dwa domy zbudowane i próbowane – str. 5 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy `67, 87.

Data Wieczerzy Pańskiej w roku 1968 – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 237-238Nr: 237-238 – Marzec-Czerwiec 1968 | Pobierz PDF


Pomoc dla codziennego życia – str. 18 | Treść artykułu
Droga prawdziwego chrześcijanina jest tak wąska, tak otoczona próbami, dołami i podstępami onego złego, że jeżeli będziemy niedbale postępować, to będziemy znajdować się w wielkim niebezpieczeństwie wypadku. Nie tylko wymaga to patrzenia wokoło każdego naszego postępku, lecz ponadto abyśmy byli mądrymi. W artykule podajemy szereg pomocnych myśli dla naszego wiernego postępowania.

Nasze 49. roczne sprawozdanie – str. 23 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce – str. 27 | Treść artykułu

In Memoriam – str. 28 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’67, 77.

Błogosławieństwa chybione z powodu uprzedzenia – str. 32 | Treść artykułu
Niektórzy ludzie stają się tak zaślepieni ich własnym, ulubionym systemem teologicznym, że uważają, iż wymyślone przez człowieka wierzenie, jest naprawdę Słowem Bożym; oni zgadzają się prawie ze wszystkim, co zostanie powiedziane przez ich ulubionego wodza lub wodzów. Dlatego powinniśmy nieustannie sprawdzać co naprawdę mówi Biblia.

Odpowiedź na niektóre poważne oszczerstwa przeciwko Pańskiemu Posłannikowi Epifanii – str. 33 | Treść artykułu

Dwa domy zbudowane i próbowane – str. 37 | Treść artykułu
Dokończenie z Ter. Prawdy `68, 16.

Czas żęcia – str. 41 | Treść artykułu
Do czego odnosi się słowo „żęcie” w Biblii?

Pytania i Odpowiedzi – str. 47 | Treść artykułu

  • Czy dawanie podarunków na Święto Narodzenia Pańskiego jest grzeszne?
  • Czy Apostoł Paweł starał się uzdrowić swój „bodziec ciała”?

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 239Nr: 239 – Lipiec-Sierpień 1968 | Pobierz PDF


Chleb z nieba – str. 50 | Treść artykułu
Wielu ludzi dzisiaj, tak jak w czasie wypowiedzenia tych słów z Ew. Jana 6:41, 42, 52, 60, 61, 66, nie rozumie ich prawdziwego znaczenia lub źle je rozumie. Właściwą więc jest rzeczą, abyśmy odświeżyli nasze umysły co do prawdziwego znaczenia tych słów w tym okresie Pamiątki Pańskiej.

Czas żęcia – str. 53 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’68, 47.

Księga Rodzaju – Boskie Objawienie – str. 60 | Treść artykułu
Pierwsza księga Biblii w języku hebrajskim jest nazwana Bereszit, czyli „Na początku”, od jej początkowego słowa. Do dzisiejszego dnia Bereszit jest tytułem danym tej księdze w Biblii hebrajskiej. Podajmy sobie kilka informacji na temat jej pochodzenia i treści.

Pytania i Odpowiedzi – str. 62 | Treść artykułu

  • Ile jest rodzajów grzechów?
  • W jaki sposób może być popełniony grzech?
  • Co jest bluźnierstwem przeciwko Duchowi Świętemu?
  • Co ma czynić osoba, która popełniła grzech lub grzechy, uważane przez nią za mniej lub więcej świadome?

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 240-241Nr: 240-241 – Wrzesień-Grudzień 1968 | Pobierz PDF


Wizja chwały Królestwa – str. 66 | Treść artykułu
Nasz Pan zachęcał Swoich uczniów do oczekiwania radości nadchodzącego chwalebnego Królestwa, które miało być ustanowione podczas Jego Wtórego Przyjścia. Szczególne miejsce zajmuje tutaj scena Przemienienia Pańskiego, której dokładniej się przyjrzymy.

Chrześcijanie a przepisy dietetyczne Starego Testamentu – str. 70 | Treść artykułu
Jest rzeczą właściwą, abyśmy rozważyli odpowiedzialności chrześcijanina co się tyczy przepisów dietetycznych Starego Testamentu.

Księga Rodzaju – Boskie Objawienie – str. 77 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy `68, 62.

Miliongodzinne światło a „wieczne światło” – str. 85 | Treść artykułu
Wśród współczesnych wynalazków znajduje się m.in. żarówka, której trwałość jest określana na milion godzin świecenia. Czy chrześcijanie mają światło lepiej i dłużej świecące od takiej żarówki?

Trzeciorzędne łaski Boskiego charakteru – str. 85 | Treść artykułu
Natura i nazwy trzeciorzędnych łask. Cichość. Gorliwość. Umiarkowanie. Wielkoduszność lub dobroć. Wierność.