Rocznik 1971 (numery 254-259)

Teraźniejsza Prawda nr 254Nr: 254 – Styczeń-Luty 1971 | Pobierz PDF


Nasz tekst godła na rok 1971 – str. 2 | Treść artykułu
„Wszystko staranie wasze wrzuciwszy nań, gdyż on ma pieczę o was” – 1 Piotra 5:7.

153 „Wielkie Ryby” z Ew. Jana 21:11 – str. 4 | Treść artykułu
Jak już dobrze wie większość naszych czytelników, różne liczby w Biblii są starannie wybrane i mają wielkie znaczenie. Jednak znaczenie liczby 153 znajdującej się w Ew. Jana 21:11 pozostało długo tajemnicą. Dlaczego przy tej okazji była uczyniona wzmianka, że w sieci było właśnie dużych ryb 153 i że sieć jednak nie zerwała się?

Ogólne zarysy Biblii – str. 7 | Treść artykułu
E. tom 12, roz. l – Ciąg dalszy.

Ważne ogłoszenia – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 255-256Nr: 255-256 – Marzec-Czerwiec 1971 | Pobierz PDF


W Krzyżu Chrystusowym ja się chlubię – str. 18 | Treść artykułu
Widzimy w Boskiej opatrzności, że krzyż Chrystusowy (nie kawałki drewna, ale ofiara uczyniona na nim i przedstawiona przez krzyż) jest samym ośrodkiem wielkiego zbawienia, które Bóg przygotował dla naszego rodzaju ludzkiego, nim grzech wszedł na świat z góry wiedząc, że grzech nastąpi. Poszerzmy więc naszą wiedzę o tym temacie.

Nasze 52. roczne sprawozdanie – str. 20 | Treść artykułu

Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce – str. 26 | Treść artykułu

Dodatek Posłannika Epifanii do II tomu parouzyjnego – str. 28 | Treść artykułu

Towarzystwo jako przewód – str. 43 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’70, 64.

Pieśni stopni  – str. 44 | Treść artykułu
Jest piętnaście psalmów (120-134), które są nazywane Pieśniami Stopni lub poprawnie Pieśniami tych Stopni. Ułożenie tych piętnastu psalmów jest wyjątkowe i pokazuje cel. Jaki? Aby się tego dowiedzieć, przeczytaj ten artykuł.

Pytania i Odpowiedzi – str. 47 | Treść artykułu

 • Czy bracia będący w Prawdzie Epifanii powinni brać udział w ruchu, który pragnie połączyć wszystkich podzielonych braci w Prawdzie?

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 257Nr: 257 – Lipiec-Sierpień 1971 | Pobierz PDF


Psalm 120 – str. 50 | Treść artykułu
Psalm ten jest pierwszą z piętnastu Pieśni Stopni. On traktuje o utrapieniach, gdy zaś Psalm 121 kładzie nacisk na ufność w Jehowie, a Psalm 122 przedstawia błogosławieństwa i pokój w Jeruzalemie.

„On wierny i roztropny sługa”  – str. 51 | Treść artykułu
Wydaje się dziwną rzeczą, że mimo iż czas posunął się już tak daleko jest jeszcze mniej lub więcej zamieszania wśród ludu w Prawdzie, co do tego kto lub co jest rozumiane przez tego „wiernego i roztropnego sługę”, o którym mówią teksty Mat. 24:45-47 i Łuk. 12:42-44. O kim więc one mówią?

Ogólne zarysy Biblii  – str. 54 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ‚71,16.

Pytania i Odpowiedzi – str. 56 | Treść artykułu

 • Jak możemy myśleć o Szatanie, że jest obecnie związany jeżeli jest on narzędziem w zniszczeniu ciała Wielkiego Grona (1 Kor. 5:5) i sprzeciwia się ludowi Bożemu w tak liczne sposoby?
 • Czy br. Russell uczył, że będzie specjalne pierwszeństwo lub inna łaska w Królestwie dla tymczasowo usprawiedliwionych, którzy pozostają lojalni w wierze w Jezusa jako ich Zbawiciela i w czynieniu sprawiedliwości aż do śmierci, lecz nie czynią poświęcenia?
 • Czy jest obecnie właściwą rzeczą dla kogokolwiek poświęcić się „na życie”?
 • Czy będą musieli wszyscy poświęceni Obozowcy Epifanii umrzeć, aby wiernie wykonać swoje poświęcenie lub czy niektórzy z nich przeżyją Czas Ucisku i bez zstąpienia do grobu wejdą na Gościniec Świętobliwości w czasie restytucji?
 • Czy powinni poświęceni Obozowcy Epifanii symbolizować swoje poświęcenie przez chrzest z wody?
 • Czy poświęceni Obozowcy Epifanii, powinni brać udział w emblematach pamiątkowej Wieczerzy Pańskiej?
 • Jakie zarządzenie jest uczynione dla oczyszczania się usprawiedliwionych wierzących w Obozie Epifanicznym, zważywszy że oni nie mają dostępu do Umywalni na Dziedzińcu?

Chrystus – Jego cierpienia – str. 61 | Treść artykułu
Epifaniczny tom 15, rozdział 3. Przyczyny Jego cierpień, ich formy. Duch, cel i rezultaty.

Ważne ogłoszenie – str. 64 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda nr 258-259Nr: 258-259 – Wrzesień-Grudzień 1971 | Pobierz PDF


Psalm 121 – str. 66 | Treść artykułu
Ta druga z piętnastu Pieśni Stopni jest jednym z najpiękniejszych i najpożyteczniejszych psalmów. Psalm 120 opłakuje dobrego człowieka wystawionego na jadowite ataki oszczerczego języka i na niespokojne, niepewne warunki otaczające jego mieszkanie; natomiast Psalm 121 wyraża pokój, bezpieczeństwo i ufność w Jehowę oraz upewnienie w Jego opiekuńczą troskę.

Pogrzeb brata Johnsona – str. 72 | Treść artykułu
Przemówienie Johna J. Hoefle z Detroit, Michigan, 27 października 1950 r.

Świadectwo bata Gavina – str. 76 | Treść artykułu

Hołd brata Jolly’ego – str. 76 | Treść artykułu

Życiorys pastora Pawła S.L. Johnsona – str. 77 | Treść artykułu

Pamiętniki brata Johnsona – str. 83 | Treść artykułu

Pytania i Odpowiedzi – str. 85 | Treść artykułu

 • Czy jest różnica pomiędzy Poświęconymi Obozowcami Epifanii a klasą królowej z Saby? Jeżeli tak, to co właśnie jest tą różnicą?
 • Ponieważ ci, którzy poświęcają się po pierwszym początku Bazylei na jesieni 1954, ale przed otwarciem Gościńca Świętobliwości mają być sklasyfikowani wśród niby-wybrańców, więc czy nie byłoby lepiej określić ich jako „poświęceni niby-wybrańcy”?
 • Nauczając, że okres Bazylei rozpoczął się w roku 1954 i że ci, którzy poświęcili się od tego czasu, będą mieli jako ewentualną nagrodę udział w klasie restytucji, czy więc przez to nie nauczasz, że zbawienie restytucji już zaczęło się i że Przybytek Wieku Tysiąclecia już działa?
 • W jakich zebraniach zborowych siostry mogą być powołane do modlitwy i czy one mogą zgłosić się do odmówienia modlitwy?
 • Jakie przywileje mają siostry w nauczaniu Prawdy drugich?
 • Co należy rozumieć przez prorokowanie sióstr, o którym mówi 1 Kor. 11:5?
 • W odpowiadaniu na pytania, jak np. w badaniach bereańskich, czy siostry nie nauczają?
 • Czy należy czynić różnicę pomiędzy członkami Wielkiego Grona, Młodocianymi Godnymi i Poświęconymi Obozowcami Epifanii co się tyczy służenia jako starsi, diakoni itd. w zborze?
 • Obecnie, gdy ostatni członek „kościoła, który jest jego ciałem” przeszedł poza zasłonę, czy Wielkie Grono i nie spłodzeni z Ducha poświęceni bracia powinni nadal praktykować to, by siostry przykrywały swoje głowy i zachowywały milczenie w nauczaniu na zebraniach doktrynalnych zboru?
 • Czy jest właściwą rzeczą wobec nauki Św. Pawła podanej w 1 Kor. 14:34, 35 i 1 Tym. 2:11, 12, by siostry dyskutowały sprawy interesowe na zebraniach interesowych zboru?
 • Jeżeli diakonom daje się przy sposobności przywilej prowadzenia zebrań badań, to czy oni powinni używać metod bereańskich w ten sam sposób jak starsi, czy też powinni oni raczej użyć je jako przewodniczący lub przewodnicząca?
 • Czy mamy jakiś biblijny autorytet do przypuszczenia że „dni Syna człowieczego”, o których jest mowa w Ew. Łuk. 17:22, 26 itd., są tylko dwoma dniami (dwoma okresami), a nie więcej niż dwoma?

Chrystus – Jego cierpienia – str. 91 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’71, 64.

Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej – str. 96 | Treść artykułu