Rocznik 1938 (numery 092-097)

Teraźniejsza Prawda numer 92Nr: 092 – Styczeń-Luty 1938 | Pobierz PDF


Tekst naszego rocznego godła – str. 2 | Treść artykułu
„Bądźcie mocnymi” – 1 Kor. 16:13.

Kąsanie i pożeranie jedni drugich – str. 5 | Treść artykułu
Duch kąsania i pożerania nie przychodzi od Pana; ponieważ jego natura i skutki są przeciwne temu czego Pan szuka. On musi przychodzić od ciała, świata i przeciwnika. Kąsanie i pożeranie sprzeciwia się pracy Bożej i oszpeca tych, którzy się im poddają.

Nasze 19. roczne sprawozdanie – str. 6 | Treść artykułu

Żniwo Wieku Ewangelii w figurze i pozafigurze – str. 11 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’37, 90

Ogłoszenie – str. 16 | Treść artykułu

Odpowiedź na pytanie – str. 16 | Treść artykułu

  • Mając na względzie ogólną naukę biblijną, że nie ujrzy człowiek Boga, aby żyw został (2 Moj. 33:20), jak mamy rozumieć 2 Moj. 24:10, 11?

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 93Nr: 093 – Marzec-Kwiecień 1938 | Pobierz PDF


Nasza Pamiątka Wielkanocy – 13-go kwietnia – str. 18 | Treść artykułu
Obchodźmy to święto, tę Pamiątkę Jego śmierci z taką samą ostrożnością jaką okazał nasz Pan i Jego apostołowie, tak jak On rozkazał nie w którymkolwiek czasie, rano, w południe lub w nocy, lecz jako Wieczerzę.

Żniwo Wieku Ewangelii w figurze i pozafigurze – str. 20 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’38, 15.

Trąd – figura i pozafigura – str. 24 | Treść artykułu
Trąd jest jedną z chorób, której się ludzie najwięcej obawiają, a której najmniejszym strasznym zarysem jest jej prawie nieuleczalność. W symbolice biblijnej trąd wyobraża grzech. Zbadajmy typiczne szczegóły odnoszące się w Biblii do trądu, aby wyciągnąć z nich lekcję o grzechu.

Odpowiedzi na pytania – str. 32 | Treść artykułu

  • Czy nie jest to przywłaszczeniem władz Apostolskich, gdy się wskazuje na jednostki jako na członków Wielkiego Grona?
  • Czy nagroda pozostania w klasie Młodocianych Świętych nie wymaga charakteru i stanu serca jakie znajdują się tylko w tych, którzy przechodzą na stronę kapłanów w obecnym przesiewaniu? Czy obcowanie z grupami Lewickimi nie wskazuje na pewien stopień niewoli i niewłaściwy stan wiary, które czyni ich niestosownymi wspólnikami Starożytnych świętych?

Sprostowanie – str. 32 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 94Nr: 094 – Maj-Czerwiec 1938 | Pobierz PDF


Trąd – figura i pozafigura – str. 34 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’38, 31.

Paragrafy opuszczone z artykułu o ośmiu małych cudownych dniach – str. 46 | Treść artykułu
Jakimś nie do wytłumaczenia sposobem dwa paragrafy zostały opuszczone z naszego artykułu o Ośmiu Małych Cudownych Dniach w Majowej Prawdzie T. 1930 r., tj. num. 46. Te paragrafy powinny być umieszczone przed trzecim paragrafem w pierwszej szpalcie na str. 40. Uprzejmie prosimy naszych czytelników, aby uzupełnili sobie treść tych paragrafów.

Odpowiedzi na pytania – str. 47 | Treść artykułu

  • Jak się różni kapłańska społeczność od braterskiej?
  • Jeżeli kapłańska społeczność, jest wstrzymana, czy mamy rozumieć, że braterska także?
  • Czy mamy biblijne przykłady na to (tj. na wstrzymywanie braterskiej lub kapłańskiej społeczności)?
  • Gdyby się kto zapytał: „jak możemy wiedzieć, że jesteśmy w Epifanii?” jaka byłaby najlepsza odpowiedź?
  • Ponieważ wejście do Wysokiego Powołania jest już zamknięte, czy Przymierze Sary już zakończyło się? Bo możemy zauważyć, że we figurze Sara umarła zanim nastąpiło wesele Izaaka i Rebeki.
  • Proszę zharmonizować podania, że lewici wyobrażają (1) Usprawiedliwionych z wiary, (2) Wielkie Grono i (3) Starożytnych Świętych, Wielkie Grono i Młodocianych Świętych?
  • Czy bracia Wielkiego Grona są latoroślami winnej Macicy, czy są odciętymi?

Dla ogólnej wiadomości – str. 48 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 95Nr: 095 – Lipiec-Sierpień 1938 | Pobierz PDF


Przegląd artykułu Brzasku pt. „Powołani, Wybrani i Wierni” – str. 50 | Treść artykułu
W angielskim numerze Brzasku z kwietnia 1937 r., na str. 9-14 jest artykuł, który próbuje zbić naszą naukę o Żęciu, kończące się w paź. 1914 r., a pokłosie w 1916 r., i próbuje udowodnić, że żęcie jeszcze trwa dalej i będzie trwało aż do bardzo krótkiego czasu – możliwie mniej niż rok – przed odejściem ostatniego członka ciała Chrystusowego poza zasłonę. Kwestia ta wydaje się na tyle ważna, że przejrzymy ten artykuł.

Równoległe żniwa i równoległe dyspensacje osobne i odrębne – str. 56 | Treść artykułu
Równoległości Żniw dają nam doświadczenia prawdziwego kościoła w Żniwie Żydowskim i w Żniwie Wieku Ewangelii, jako równoległych.

Oczyszczenie i poświęcenie Lewitów Wieku Ewangelii – str. 58 | Treść artykułu
Podczas Wieku Ewangelii były trzy klasy wśród wyznającego ludu Bożego: (1) poświęceni, (2) usprawiedliwieni i (3) grzesznicy. Te trzy klasy równają się odpowiednio świątnicy, dziedzińcowi i obozowi, lub Kapłanom, Lewitom i Izraelitom (z dwunastu świeckich pokoleń). Do czego odnosi się oczyszczenie i poświęcenie lewitów?

Sprostowanie – str. 64 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 96Nr: 096 – Wrzesień-Październik 1938 | Pobierz PDF


Oczyszczenie i poświęcenie Lewitów Wieku Ewangelii – str. 66 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy ’38, 62.

Dla ogólnej wiadomości – str. 80 | Treść artykułu

Kosztowna krew – str. 80 | Treść artykułu

linia podziału

Teraźniejsza Prawda numer 97Nr: 097 – Listopad-Grudzień 1938 | Pobierz PDF


Najpotężniejszy wojownik pozafiguralnego Dawida – str. 82 | Treść artykułu
Dawid jest figuralnie użyty w rozmaitych znaczeniach. Najpierw w Psalmach on reprezentuje naszego Pana Jezusa, jako Umiłowanego Jehowy, wojującego święty bój dla Jehowy, Prawdy i ludu Jehowy, zarządzając sprawami Boskiego zarodka (Kościoła), czyli wojującego królestwa. Następnie on jest także użyty w Psalmach jako figura na całą klasę Chrystusa jako Umiłowany Jehowy, prowadzący święty bój dla Jehowy, Prawdy i ludu Jehowy, zarządzając sprawami Boskiego zarodka, czyli królestwa wojującego. Po trzecie on jest użyty w Psalmach jako figura na Kościół sam. Kim jest najpotężniejszy wojownik pozafiguralnego Dawida?

Oczyszczenie i poświęcenie Lewitów Wieku Ewangelii – str. 86 | Treść artykułu
Ciąg dalszy z Ter. Prawdy 1938, 80.

Sprawozdania z obchodzenia Wieczerzy Pańskiej – str. 96 | Treść artykułu

Wiadomości dla ogólnego zainteresowania – str. 96 | Treść artykułu