Rocznik 1991 (numery 043-046)

Sztandar Biblijny nr 043Nr: 043 – Styczeń-Marzec 1991 | Pobierz PDF


Symbolika rysunku na okładce – str. 2 | Treść artykułu
Od czerwca 1983 roku do kwietnia 1990 roku ukazały się 42 nieparzyste numery Teraźniejszej Prawdy z podtytułem Sztandar Biblijny, które w istocie były Sztandarami Biblijnymi zawierającymi artykuły z The Bible Standard. Niniejszy egzemplarz, po prawie rocznej przerwie, jest 43 kolejnym egzemplarzem czasopisma noszącego odtąd nazwę Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa.

Wiedza zwiększa odpowiedzialność – str. 3 | Treść artykułu
Jarzmo jest symbolem niewolnictwa, i tak nasz Pan daje do zrozumienia, że ci, którzy zostali uwolnieni (czy to spod jarzma Przymierza Zakonu, jak to było w przypadku wierzących Żydów, czy też spod jarzma szatana, jak to miało miejsce w przypadku wierzących pogan), powinni stać się Jego sługami, powinni przyjąć Jego jarzmo i nauczyć się pełnić Jego wolę.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 044Nr: 044 – Kwiecień-Czerwiec 1991 | Pobierz PDF


„Wojny i wieści o wojnach” – str. 9 | Treść artykułu
Ewangelia Mateusza 24 zawiera wielkie proroctwo naszego Pana odnoszące się do obecnych czasów, jednak wielu błędnie rozumie, że każda wiadomość o wojnie oznacza zakończenie tego wieku. Ten artykuł wyjaśnia jak należy poprawnie rozumieć słowa tego proroctwa.

Pytania Biblijne – str. 15 | Treść artykułu

  • W Ewangelii Mateusza 24:6 pisze o „końcu”. Kiedy nastąpi ów koniec?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 045Nr: 045 – Lipiec-Wrzesień 1991 | Pobierz PDF


Islam, Mahomet i Muzułmanie – str. 17 | Treść artykułu
Liczbę wyznawców islamu szacuje się na około 700 milionów. Zamieszkują Azję, Afrykę, Europę oraz obie Ameryki, liczba ich stale się powiększa. Duży rozgłos sprawia, że wiele osób chce poznać źródło i historię islamu i muzułmanów, doktryny i praktyki islamu, chce dowiedzieć się, czy muzułmanie uznają czy też nie uznają nauk Starego i Nowego Testamentu, jak ich nauki dadzą się porównać z naukami biblijnymi, co jest w nich właściwe, a co błędne itd. Mając to na względzie przedstawiamy ten artykuł.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 046Nr: 046 – Październik-Grudzień 1991 | Pobierz PDF


Islam, Mahomet i Muzułmanie – str. 26 | Treść artykułu
Dokończenie artykułu ze Sztandaru Biblijnego nr 45.

Islam w dwudziestym wieku – str. 27 | Treść artykułu
Analiza głównych doktryn Islamu. Islamskie rozłamy i sekty.