Rocznik 1983 (numery 001-004)

Sztandar Biblijny nr 001Nr: 001 – Czerwiec 1983 | Pobierz PDF


Informacja redaktora: „Od czerwca 1983 roku do kwietnia 1990 roku ukazały się 42 nieparzyste numery Teraźniejszej Prawdy z podtytułem Sztandar Biblijny, które w istocie były Sztandarami Biblijnymi zawierającymi artykuły z The Bible Standard. Dla ułatwienia wprowadziliśmy zmianę okładki i numeracji kolejnych Sztandarów Biblijnych (zaczynając od nr 1)”.

Prawdziwa światłość – str. 50 | Treść artykułu
Pismo Święte świadczy, iż Jezus jest Światłością świata, prawdziwą Światłością, która oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat – jak i w jakim znaczeniu może to być prawdą?.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” – str. 54 | Treść artykułu
Jego historia, natura, cele i doktryny.

„Jezus jest Panem” – str. 56 | Treść artykułu
Jest to opublikowany zapis ostatniego kazania byłego redaktora, pastora R. G. Jolly’ego, które zmarły wygłosił 4 lutego, dokładnie na 10 dni przed swoją śmiercią w dniu 14 lutego 1979 roku.

„Królestwo moje nie jest z tego świata” – str. 63 | Treść artykułu
W przeciwieństwie do Pisma Świętego niektórzy nauczają, iż Kościół panuje podczas Wieku Ewangelii, przed Powtórnym Adwentem Jezusa i przed swoim udziałem w Pierwszym Zmartwychwstaniu. Wybitną rolę w tym odgrywa zwierzchnik kościoła rzymskokatolickiego.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 002Nr: 002 – Sierpień 1983 | Pobierz PDF


Przygotowania do Królestwa – str. 82 | Treść artykułu
My, którzy mamy przywilej być zwiastunami nadchodzącego Królestwa, zachowajmy szczerość i gorliwość, podobnie jak Jan Chrzciciel. Zwracajmy stosunkowo niewielką uwagę na zwyczaje i etykietę tego świata, a poświęcajmy żywą uwagę wyznaczonej nam pracy, ukazując cnoty naszego niebiańskiego Króla.

Jak teoria wiecznych mąk zniszczyła doktrynę – str. 85 | Treść artykułu
Biblia jasno wykazuje, że duszę ludzką nie cechuje nieśmiertelność (odporność na śmierć), lecz śmiertelność (właściwość umierania i że gdy umiera ciało, dusza popada w stan nieświadomości spowodowany śmiercią aż do zmartwychwstania, a więc nie może być poddawana mękom.

Czy Billy Graham ma rację w sprawie piekła – str. 88 | Treść artykułu
Billy Graham napisał w 1972 roku artykuł pod tytułem „Niebo i Piekło”. Napisał w nim: „Czy ów ogień, o którym mówił Jezus, można by uznać za wieczne poszukiwanie Boga, które nigdy nie zostanie zaspokojone? Czy on właśnie to oznacza? Istotnie byłoby to piekłem, gdyby przyszło nam znajdować się na zawsze z dala od Boga, w warunkach oddzielenia od Jego obecności”.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 003Nr: 003 – Październik 1983 | Pobierz PDF


Życie i główne nauki Lutra – str. 114 | Treść artykułu
Marcin Luter jest bohaterem całej reformacji. Urodził się w Eisleben, w Saksonii, 10 listopada 1483 roku i tamże zmarł 18 lutego 1546 roku. Tak więc 10 listopada 1983 roku będziemy obchodzić pięćsetlecie jego urodzin. Właściwym więc będzie zastanowienie się nad jego życiem, głównymi naukami, itp.

Dlaczego wierzymy w istnienie Boga – str. 121 | Treść artykułu
Wiara w istnienie Boga jest praktycznie uniwersalna. Chociaż niektóre jednostki zaprzeczają istnieniu Boga a inne wyrażają wątpliwość co do Jego egzystencji, twierdząc, że nie wiedzą, czy jakiś Bóg jest, czy też Go nie ma, to jednak liczba wierzących jest tak wielka, że usprawiedliwia stwierdzenie, iż większa część ludzkiej rodziny wierzy w istnienie Istoty Najwyższej – Boga.

Wiara z uczynków – str. 126 | Treść artykułu
Wielu przypuszcza, iż istnieje sprzeczność pomiędzy naukami Apostoła Pawła i naukami Apostoła Jakuba w odniesieniu do wiary i uczynków (Rzym. 4; Jak. 2). Jednak, gdy te nauki są właściwie zrozumiane, pokazują całkowitą zgodność.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 004Nr: 004 – Grudzień 1983 | Pobierz PDF


Radosna nowina dla całego rodzaju ludzkiego – str. 146 | Treść artykułu
Wiadomość o Panu Jezusie Chrystusie i Boskim Planie zbawienia we właściwym czasie dotrze przez Niego do całego rodzaju ludzkiego – zarówno do żywych, jak i umarłych – i sprawi mu wielką radość.

Prawdziwa światłość – str. 148 | Treść artykułu
Wszędzie w Piśmie Świętym światło jest użyte, by reprezentowało Boga, Jego prawdę, Jego sprawiedliwość, Jego sług i ich poselstwa. I przeciwnie, ciemność jest synonimem szatana oraz wszystkich jego zwiedzionych naśladowców, a także niegodziwości, z którą on jest identyfikowany, stanowiącej uczynki ciemności.

Boski Plan ukryty w Abrahamie i jego rodzinie – str. 152 | Treść artykułu
Zachęcamy do zwrócenia uwagi na Abrahama, który znany jest w Piśmie Świętym jako przyjaciel Boga, jako ojciec wierzących.

Poszukiwanie bogactwa – str. 155 | Treść artykułu
Szukajcie naprzód królestwa Bożego i sprawiedliwości, której ono wymaga, a wszystkie potrzebne rzeczy będą dostarczone według mądrości naszego Ojca.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” – str. 158 | Treść artykułu
Jego historia, natura, cele i doktryny.

Dlaczego modlimy się „Przyjdź Królestwo Twoje”? – str. 159 | Treść artykułu
Co Jezus miał na myśli, gdy uczył Swoich uczniów modlić się: „Przyjdź królestwo twoje; bądź wola twoja jako w niebie, tak i na ziemi”?