Rocznik 1994 (numery 071-082)

Sztandar Biblijny nr 071Nr: 071 – Styczeń 1994 | Pobierz PDF


Werset naszego godła na 1994 rok – str. 2 | Treść artykułu
„W rękach Twoich są czasy moje” Psalm 31:16.

Inaguracja króla pokoju – str. 4 | Treść artykułu
Lekcja o królu Salomonie jest wspaniałą ilustracją uprzejmości i miłosierdzia Bożego względem ludzi.

Przybytek na puszczy – str. 7 | Treść artykułu
Bóg nakazał Izraelitom budowę Przybytku na pustyni. Typy zawarte w jego budowie są ilustracją całego Boskiego Planu Wieków.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 072Nr: 072 – Luty 1994 | Pobierz PDF


Dobry lekarz – str. 9 | Treść artykułu
Wielu z poświęconego ludu Pańskiego dzisiejszych dni obserwując przypadki leczenia przez media duchowe, uzdrowicieli psychicznych, hipnotyzerów, „charyzmatyków” itp. jest skłonnych sądzić, iż te obecne przypadki uzdrowień są niemal takie same, jak uzdrowienia naszego Pan.

Przybytek na puszczy (c.d.) – str. 13 | Treść artykułu
Ciąg dalszy ze Sztandaru Biblijnego Nr 71.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 073Nr: 073 – Marzec 1994 | Pobierz PDF


„Żadnej winy nie znajduję w tym człowieku” – str. 17 | Treść artykułu
Obecny świat w sprawie Jezusa powtarza za Piłatem: „Nie znajdujemy żadnej winy w tym człowieku.” Tak, świat lubi cytować wiele spośród Jego wspaniałych powiedzeń i wielu pragnie powstania rządu opartego na głoszonych przez Niego zasadach sprawiedliwości, mimo iż wielu tych, którzy to propagują, nie chcą być prowadzeni przez Jego przykazania moralne.

Oczyszczanie siebie „ze zmaz ciała i ducha” – str. 20 | Treść artykułu
Do jakiego stopnia musimy się oczyszczać i czym są zmazy ciała i ducha?

Jak Bóg pomaga swemu ludowi – str. 22 | Treść artykułu
Wszystkie obietnice Biblii są przeznaczone dla tych, którzy doszli do momentu krytycznego i zatęsknili do oderwania się od zła w nich samych oraz drugich i złych systemów, do większego zbliżenia się do Boga. W postępowaniu z tą klasą, wezwaną ze świata, Bóg użył rozmaitych metod w działaniu względem niej.

Data Pamiątki Śmierci Jezusa w 1994 roku – str. 24 | Treść artykułu
24 marca, po 18:00

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 074Nr: 074 – Kwiecień 1994 | Pobierz PDF


Trzęsienia ziemi w proroctwie – str. 25 | Treść artykułu
Licznie występujące trzęsienia ziemi zwracają naszą uwagę na Pismo Święte i na to, co ono ma w tej sprawie do powiedzenia.

Większe trzęsienia ziemi – str. 29 | Treść artykułu
Zestawienie niektórych większych trzęsień ziemi.

Którego Boga czcisz? – str. 31 | Treść artykułu
Czy czcisz Boga ortodoksji, czy Boga Biblii?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 075Nr: 075 – Maj 1994 | Pobierz PDF


Zbliżając się do portu pożądanego – str. 33 | Treść artykułu
Po burzliwej podróży lud Pański dotrze do upragnionego portu Królestwa Chrystusowego.

Chlubienie się krzyżem Chrystusa – str. 37 | Treść artykułu
Bardzo znamienną rzeczą jest to, że krzyż, który oznaczał najbardziej haniebny rodzaj kary śmierci według prawa cesarstwa rzymskiego, stał się symbolem chrześcijaństwa. Najwyraźniej Krzyż, wstyd krzyża, hańba krzyża oraz ciężkie próby zobrazowane przez krzyż były przewidzianymi, obrazowymi lekcjami — lekcjami samozaparcia i ofiary dla wszystkich poświęconych Wieku Ewangelii.

Psalm 67 – str. 40 | Treść artykułu
(według tłumaczenia Cz. Miłosza)

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 076Nr: 076 – Czerwiec 1994 | Pobierz PDF


Nie dotrzymany ślub – wymierzona kara – str. 41 | Treść artykułu
Ilustracja nieposłuszeństwa Sedekiasza i Izraela jest wielką lekcją dla ludu Pańskiego aby dochować wierności złożonym ślubom.

Błogosławieństwa Restytucji dla całej ludzkości – str. 43 | Treść artykułu
Restytucja oznacza powrót do pierwotnego stanu. Pierwotnym stanem rodziny ludzkiej był obraz i podobieństwo Boże widoczne w ojcu Adamie i matce Ewie. Zauważmy, że Słowo Boże obiecuje błogosławieństwa Restytucji wszystkim ludziom.

Rok Jubileuszowy – str. 46 | Treść artykułu
Czego typem był Rok Jubileuszowy w Izraelu?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 077Nr: 077 – Lipiec 1994 | Pobierz PDF


Sposób powrotu naszego Pana – str. 50 | Treść artykułu
Według poglądów wyznaniowych nasz Pan Jezus ma powrócić w sposób widzialny dla fizycznego wzroku ludzkości, żeglując na literalnej chmurze, trąbiąc w literalną trąbę, świecąc literalnym, oślepiającym światłem i rozbijając literalny wszechświat na atomy. Taki pogląd odnośnie Jego powrotu, Jego drugiego adwentu jest zwykle podawany po to, by zastraszyć ludzi i skłonić do pokuty, lecz po dokładnym zbadaniu w świetle Pisma Świętego, rozumu i faktów okazuje się, że pod wieloma względami zaprzecza im.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 078Nr: 078 – Sierpień 1994 | Pobierz PDF

Sposób powrotu naszego Pana (c.d.) – str. 58 | Treść artykułu
Dokończenie artykułu z poprzedniego miesiąca.

Pomoce zapewniające szczęście małżeńskie – str. 61 | Treść artykułu
Wszyscy powinni zdać sobie jednak sprawę z tego, że szczęście w małżeństwie nie przychodzi automatycznie, lecz że do jego uzyskania i utrzymania niezbędny jest stały wysiłek, że wszyscy współmałżonkowie mają wady i słabości, jakie nadal będą mieć po ślubie i jakie często są powodem zmartwień oraz poważnych kłopotów małżeńskich.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 079Nr: 079 – Wrzesień 1994 | Pobierz PDF

Mądry wybór Salomona – str. 65 | Treść artykułu
Proroczy sen Salomona jest wspaniałą wizją Królestwa Chrystusowego.

Czas powrotu naszego Pana – str. 66 | Treść artykułu
Według naszego zrozumienia, istnieją poważne dowody na to, że Paruzja (obecność) naszego Pana rozpoczęła się jesienią 1874, a Jego Epifania jesienią 1914 roku. Ten artykuł szeroko omawia to zagadnienie biblijne.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 080Nr: 080 – Październik 1994 | Pobierz PDF

Znaki czasów dotyczące powrotu naszego Pana – str. 73 | Treść artykułu
Artykuł przedstawia 26 znaków czasów, które jasno pokazują „czuwającym” (Mat. 24:42; Mar. 13:37), że nasz Pan powrócił w swoim drugim adwencie i jest zajęty dziełem obalania królestwa szatana. Jego powrót był żarliwą nadzieją wszystkich prawdziwych chrześcijan od początku wieku Ewangelii.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 081Nr: 081 – Listopad 1994 | Pobierz PDF

Jezus udoskonalony przez cierpienia – str. 82 | Treść artykułu
W jakim znaczeniu Jezus został udoskonalony? Odpowiedź zawarta jest w słowach wersetu: „wszakże z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa. A tak doskonałym będąc, stał się…” Ten artykuł obszernie omawia ten temat.

Wielki powód do dziękczynienia – str. 87 | Treść artykułu
Za co mamy być wdzięczni? Jak głęboko duch wdzięczności powinien przenikać nasze serca?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 082Nr: 082 – Grudzień 1994 | Pobierz PDF

Posłannictwo radości dla całej ludzkości – str. 89 | Treść artykułu
„Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielka, która będzie wszystkiemu ludowi. Iż się wam dziś narodził zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym” (Łuk. 2:10,11).

Liczne imiona Jezusa – str. 91 | Treść artykułu
Liczne są imiona Syna człowieczego – „człowieka Chrystusa Jezusa”, „Syna Bożego”, który stał się ciałem, by z łaski Bożej skosztować śmierci za każdego człowieka. Ten artykuł przybliża nam znaczenie tych imion.

„Naczynia garncarza” – str. 92 | Treść artykułu
Zadziwiająca lekcja płynąca z pracy garncarza lepiącego z gliny naczynia.

Przychodzący od wschodu i zachodu – str. 96 | Treść artykułu
Kim są przychodzący od wschodu i zachodu z Ewangelii Mateusza 8:11,12.