Rocznik 2006 (numery 209-214)

Sztandar Biblijny nr 209Nr: 209 – Styczeń-Luty 2006 | Pobierz PDF


Tekst Godła na 2006 r. – str. 2 | Treść artykułu
Dokonany przez Jezusa cud uciszenia wzburzonego morza, oraz płynące z tego lekcje dla chrześcijan.

Powodzenie złego rządu – str. 6 | Treść artykułu
Powodzenie jest szkodliwą rzeczą w takim stopniu, w jakim oddala ludzi od Boskich zarządzeń i związanych z nimi błogosławieństw.

Następny rok dla ciebie – str. 7 | Treść artykułu
Wiersz

Ja mam klucze – str. 8 | Treść artykułu
Jak rozumieć słowa, że Jezus ma klucze piekła i śmierci?

Poszukiwanie Boskiego uznania – str. 11 | Treść artykułu
Pismo Święte uczy nas, że cześć dla Boga jest początkiem mądrości, a posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara.

Data Pamiątki w 2006 roku – str. 16 | Treść artykułu

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 210

Nr: 210 – Marzec-Kwiecień 2006 | Pobierz PDF


Żal Dawida za grzech – str. 18 | Treść artykułu
Na przykładzie historii Dawida – żal za grzech, pokuta i wybaczenie.

Życie i nieśmiertelność – str. 24 | Treść artykułu
Kto ma nieśmiertelność? Rozróżnienie Kościoła i świata, który uzyska ludzkie życie w Tysiącleciu.

Złodzieje w waszym domu – str. 28 | Treść artykułu
Internet, telewizja i czasopisma są bardzo pożytecznymi narzędziami, jednak nieodpowiednio wykorzystywane okażą się złodziejami w naszym domu.

Czy jesteś przygotowany? – str. 29 | Treść artykułu
Reformy moralne zawsze są zalecane jako kroki prowadzące we właściwym kierunku.

Z kart starej świętej Biblii – str. 31 | Treść artykułu
Biblia jest księgą nad księgami.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 211Nr: 211 – Maj-Czerwiec 2006 | Pobierz PDF


Odpowiedzialność za rodzinę – str. 34 | Treść artykułu
Na kim ciąży odpowiedzialność za wychowywanie dzieci? Rady pomocne dla chrześcijańskich rodziców.

Wiara w wielu bogów – str. 40 | Treść artykułu
Źródło i pochodzenie politeizmu oraz wyznaniowej Trójcy.

Pokora kontra samowywyższenie – str. 42 | Treść artykułu
Przykłady pokory Jezusa i samowywyższenia szatana są wielką lekcją dla chrześcijan.

Pytania Biblijne – str. 44 | Treść artykułu

  • Co było pierworodnym grzechem?
  • W jaki sposób Ewa była kuszona do grzechu?
  • Czy samobójcy poniosą jakąś karę?

Rozrzucanie nasion życzliwości – str. 48 | Treść artykułu
Wiersz

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 212Nr: 212 – Lipiec-Sierpień 2006 | Pobierz PDF


Posłannicy w ostatnich dniach – str. 50 | Treść artykułu
W jaki sposób aniołowie pomagają nam w tych ciężkich czasach?

Biblia i jej natura – str. 53 | Treść artykułu
Biblia jako Boskie Objawienie. Sercem i duszą Biblii jest doktryna o okupie.

Szkodliwa mowa – str. 62 | Treść artykułu
Apostoł Paweł radzi nam, abyśmy unikali wszelkiej szkodliwej mowy.

Pytania Biblijne – str. 63 | Treść artykułu

  • Co oznacza dziesięć strun Harfy Bożej?

Dotyk ręki Mistrza – str. 64 | Treść artykułu
Wiersz

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 213Nr: 213 – Wrzesień-Październik 2006 | Pobierz PDF


Wskazówki dla chrześcijan – str. 66 | Treść artykułu
Apostoł Paweł zawarł w Liście do Tytusa 2:1-15 liczne korzystne dla chrześcijan rady. Warto się z nimi zapoznać i żyć według nich.

Sieć zła – str. 73 | Treść artykułu
Postępujący czas ucisku jest związany z wieloma nowymi i starymi formami zła. Jedną z nich są niewłaściwe związki seksualne i niewłaściwe zachowania.

Ogłoszenia – str. 80 | Treść artykułu
W sprzedaży znajdują się: „Fotodrama Stworzenia” oraz „Dla tej przyczyny”.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 214Nr: 214 – Listopad-Grudzień 2006 | Pobierz PDF


Dziękczynienie – str. 82 | Treść artykułu
Czy dziękczynienie jest słuszną drogą postępowania dla chrześcijan?

Boska opatrzność – str. 85 | Treść artykułu
Boska opatrzność w naszych chrześcijańskich doświadczeniach powinna być uważnie obserwowana, jeśli w pełni chcemy korzystać z ich błogosławieństw i instrukcji.

Dobre wieści dla każdego – str. 90 | Treść artykułu
Kto przyniesie światu uwolnienie od wszelkich smutków, kłopotów, słabości, chorób i śmierci?

Pytania Biblijne – str. 95 | Treść artykułu
W jaki sposób osoba dorosła może pozbyć się słabości, głupoty i grzechu, które odcisnęły się na niej przed narodzeniem?

Data Pamiątki w 2007 roku – str. 96 | Treść artykułu
Sobota, 31 marca, po godz. 18:00

Tekst Przewodni na 2007 Rok – str. 96 | Treść artykułu
List do Żyd. 12:2,3; Izajasza 40:31