Rocznik 1998 (numery 119-130)

Sztandar Biblijny nr 119Nr: 119 – Styczeń 1998 | Pobierz PDF


Decyzja budowy charakteru – str. 2 | Treść artykułu
Niezdecydowanie jest jednym z największych wrogów budowania charakteru. Ten artykuł podaje myśli pomocne przy podejmowaniu właściwych życiowych decyzji.

Wolność! Wolność! Wolność! – str. 6 | Treść artykułu
Co jest źródłem prawdziwej wolności?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 120Nr: 120 – Luty 1998 | Pobierz PDF


„Z wołaniem wielkim i ze łzami” – str. 10 | Treść artykułu
Podczas pamiętnej nocy w ogrodzie Getsemane naszego Pana ogarnął smutek samotności i ból. Co było powodem tego smutku?

„Jeśliby ziarno pszeniczne nie obumarło” – str. 14 | Treść artykułu
Owym ziarnem pszenicznym z przypowieści był człowiek Jezus Chrystus. Aby doprowadzić do realizacji celów Boga, Jezus musiał umrzeć jako ziarno pszenicy.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 121Nr: 121 – Marzec 1998 | Pobierz PDF


Werset naszego godła na 1998 rok – str. 18 | Treść artykułu
„Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej, i ze wszystkiej siły twojej; toć jest pierwsze przykazanie” (Marek 12:30) Co oznaczają te wszystkie słowa dla nas chrześcijan?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 122Nr: 122 – Kwiecień 1998 | Pobierz PDF


Werset naszego godła na 1998 rok – str. 18 | Treść artykułu
„Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej, i ze wszystkiej siły twojej; toć jest pierwsze przykazanie” (Marek 12:30) Dokończenie ze Sz.B. ‚98,24.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 123Nr: 123 – Maj 1998 | Pobierz PDF


Prorok taki jak Mojżesz – str. 34 | Treść artykułu
Lekcja związana z tym tematem dotycząca całego poświęconego ludu Pana, to lekcja pokory. Jedynie pokorna postawa naszego umysłu pozwoli nam dostrzec długość, szerokość, wysokość i głębokość Boskiego Planu.

Przyjacielskie rady na temat badania Biblii – str. 36 | Treść artykułu
Czym jest Prawda Boża? Czym jest Słowo Boże? Ten artykuł występuje w obronie wiarygodności Pisma Świętego.

Psalm 1 – str. 40 | Treść artykułu
Wersety 1-6

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 124-125Nr: 124, 125 – Czerwiec-Lipiec 1998 | Pobierz PDF


Izrael w 50 rocznicę – str. 42 | Treść artykułu
Informacja o zawartości numeru

Syjonizm i Izrael – str. 43 | Treść artykułu
50 rocznica istnienia państwa Izrael jest okazją do przypomnienia kilku faktów dotyczących narodzin Syjonizmu.

Syjonizm w proroctwie – str. 49 | Treść artykułu
Ruch syjonistyczny nie mógł doznać niepowodzenia, ponieważ miał, i nadal ma, poparcie Wszechmocnego Boga. Ten artykuł przypomina wykład wygłoszony 9 października 1910 r. przez pastora Russella w Nowym Jorku do zgromadzonych Żydów.

Pocieszające słowa dla Syjonu – str. 54 | Treść artykułu
Dowody chronologii biblijnej potwierdzają nadejście czasu przywracania do łask i odzyskiwania znaczenia przez Izrael.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 126Nr: 126 – Sierpień 1998 | Pobierz PDF


Chrześcijański bieg – str. 57 | Treść artykułu
Lud Pański powinien wystrzegać się ludzi niegodziwych, grzeszników i naśmiewców. Ten artykuł zawiera liczne rady pomocne w rozwoju duchowym.

Małe początki grzechu – str. 60 | Treść artykułu
Żyjemy w czasach wielkiego rozpowszechnienia grzechu w świecie. Dostrzegamy także, że nasze ciała mają również skłonność do grzechu. Im lepiej poznamy filozofię grzechu i Boskie lekarstwo, tym bardziej będziemy bezpieczni.

Postępuj według tej zasady – str. 63 | Treść artykułu
Jaka jest jedyna droga do prawdziwego pokoju?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 127Nr: 127 – Wrzesień 1998 | Pobierz PDF


Nadzieja świata – str. 65 | Treść artykułu
Cała ludzkość wzdycha, oczekując nadejścia „lepszych czasów” i „złotego wieku”, świata bez ubóstwa, chorób i zła oraz prawego i sprawiedliwego rządu, który podźwignie ludzi do wspaniałych warunków życiowych. Wszystko to nastanie za sprawą Jezusa Chrystusa.

Tysiąc lat! Przyszła ziemska chwała – str. 72 | Treść artykułu
Królestwo Mesjasza, na które wielokrotnie powołuje się cały Stary Testament, było ośrodkiem wszystkich Żydowskich nadziei, ale nie było wzmiankowane, że będzie ono trwać tysiąc lat…

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 128Nr: 128 – Październik 1998 | Pobierz PDF


Pociecha Pism – str. 74 | Treść artykułu
Biblia jest rzeczywiście „dobrą nowiną”. Jej posłannictwo jest pociechą.

„Chrystus … żywot na jaśnię wywiódł i nieśmiertelność przez Ewangelię” – str. 76 | Treść artykułu
Pewna historia z życia naszego Pana jest wspaniałą ilustracją błogosławieństw, jakie spłyną na ludzkość w Królestwie Bożym.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 129Nr: 129 – Listopad 1998 | Pobierz PDF


7 Obrazów Tysiącletniego Królestwa Chrystusa i Jego dzieła – str. 82 | Treść artykułu
Księga Objawienia 20-22 zawiera siedem wspaniałych obrazów Tysiącletniego Królestwa Chrystusa. Ten numer omawia pięć pierwszych obrazów: (1) związanie szatana, (2) obalenie władz rządowych, (3) błogosławione panowanie Chrystusa i koniec zła, (4) próba do życia świata oraz (5) święte miasto.

Ciekawostki – str. 88 | Treść artykułu
– Sklonowanie Dolly
– Terapia genowa: obietnica czy groźba?
– Człowiek a maszyna

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 130Nr: 130 – Grudzień 1998 | Pobierz PDF


Narodziny Zbawiciela – str. 90 | Treść artykułu
Imię Jezus jest grecką formą hebrajskiego Jeszua i znaczy Zbawiciel. Ten artykuł zawiera liczne interesujące myśli na temat Jezusa.

Otoczeni przez niebiańskie zastępy – str. 91 | Treść artykułu
Historia 2 Król. 6:8-23 jest wzmocnieniem oceny miłości Boga.

7 Obrazów Tysiącletniego Królestwa Chrystusa i Jego dzieła – str. 93 | Treść artykułu
Księga Objawienia 20-22 zawiera siedem wspaniałych obrazów Tysiącletniego Królestwa Chrystusa. Ten numer omawia dwa ostatnie obrazy: (6) nowe Jeruzalem światłem narodów oraz (7) rzeka wody żywota.

Kilka ważnych rocznic – str. 95 | Treść artykułu
– 1 czerwca: Dzień Niepodległości Izraela
– 5 czerwca: Wojna Sześciodniowa
– 6 czerwca: Inwazja Normandii