Rocznik 1998 (numery 119-130)

Sztandar Biblijny nr 119Nr: 119 – Styczeń 1998 | Pobierz PDF


Decyzja budowy charakteru str. 2 | Treść artykułu
Niezdecydowanie jest jednym z największych wrogów budowania charakteru. Ten artykuł podaje myśli pomocne przy podejmowaniu właściwych życiowych decyzji.

Wolność! Wolność! Wolność! str. 6 | Treść artykułu
Co jest źródłem prawdziwej wolności?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 120Nr: 120 – Luty 1998 | Pobierz PDF


„Z wołaniem wielkim i ze łzami” str. 10 | Treść artykułu
Podczas pamiętnej nocy w ogrodzie Getsemane naszego Pana ogarnął smutek samotności i ból. Co było powodem tego smutku?

„Jeśliby ziarno pszeniczne nie obumarło” str. 14 | Treść artykułu
Owym ziarnem pszenicznym z przypowieści był człowiek Jezus Chrystus. Aby doprowadzić do realizacji celów Boga, Jezus musiał umrzeć jako ziarno pszenicy.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 121Nr: 121 – Marzec 1998 | Pobierz PDF


Werset naszego godła na 1998 rok str. 18 | Treść artykułu
„Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej, i ze wszystkiej siły twojej; toć jest pierwsze przykazanie” (Marek 12:30) Co oznaczają te wszystkie słowa dla nas chrześcijan?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 122Nr: 122 – Kwiecień 1998 | Pobierz PDF


Werset naszego godła na 1998 rok str. 18 | Treść artykułu
„Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszystkiej myśli twojej, i ze wszystkiej siły twojej; toć jest pierwsze przykazanie” (Marek 12:30) Dokończenie ze Sz.B. ‚98,24.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 123Nr: 123 – Maj 1998 | Pobierz PDF


Prorok taki jak Mojżesz str. 34 | Treść artykułu
Lekcja związana z tym tematem dotycząca całego poświęconego ludu Pana, to lekcja pokory. Jedynie pokorna postawa naszego umysłu pozwoli nam dostrzec długość, szerokość, wysokość i głębokość Boskiego Planu.

Przyjacielskie rady na temat badania Biblii str. 36 | Treść artykułu
Czym jest Prawda Boża? Czym jest Słowo Boże? Ten artykuł występuje w obronie wiarygodności Pisma Świętego.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 124-125Nr: 124, 125 – Czerwiec-Lipiec 1998 | Pobierz PDF


Syjonizm i Izrael str. 43 | Treść artykułu
50 rocznica istnienia państwa Izrael jest okazją do przypomnienia kilku faktów dotyczących narodzin Syjonizmu.

Syjonizm w proroctwie str. 49 | Treść artykułu
Ruch syjonistyczny nie mógł doznać niepowodzenia, ponieważ miał, i nadal ma, poparcie Wszechmocnego Boga. Ten artykuł przypomina wykład wygłoszony 9 października 1910 r. przez pastora Russella w Nowym Jorku do zgromadzonych Żydów.

Pocieszające słowa dla Syjonu str. 54 | Treść artykułu
Dowody chronologii biblijnej potwierdzają nadejście czasu przywracania do łask i odzyskiwania znaczenia przez Izrael.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 126Nr: 126 – Sierpień 1998 | Pobierz PDF


Chrześcijański bieg str. 57 | Treść artykułu
Lud Pański powinien wystrzegać się ludzi niegodziwych, grzeszników i naśmiewców. Ten artykuł zawiera liczne rady pomocne w rozwoju duchowym.

Małe początki grzechu str. 60 | Treść artykułu
Żyjemy w czasach wielkiego rozpowszechnienia grzechu w świecie. Dostrzegamy także, że nasze ciała mają również skłonność do grzechu. Im lepiej poznamy filozofię grzechu i Boskie lekarstwo, tym bardziej będziemy bezpieczni.

Postępuj według tej zasady str. 63 | Treść artykułu
Jaka jest jedyna droga do prawdziwego pokoju?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 127Nr: 127 – Wrzesień 1998 | Pobierz PDF


Nadzieja świata str. 65 | Treść artykułu
Cała ludzkość wzdycha, oczekując nadejścia „lepszych czasów” i „złotego wieku”, świata bez ubóstwa, chorób i zła oraz prawego i sprawiedliwego rządu, który podźwignie ludzi do wspaniałych warunków życiowych. Wszystko to nastanie za sprawą Jezusa Chrystusa.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 128Nr: 128 – Październik 1998 | Pobierz PDF


Pociecha Pism str. 74 | Treść artykułu
Biblia jest rzeczywiście „dobrą nowiną”. Jej posłannictwo jest pociechą.

„Chrystus … żywot na jaśnię wywiódł i nieśmiertelność przez Ewangelię” str. 76 | Treść artykułu
Pewna historia z życia naszego Pana jest wspaniałą ilustracją błogosłąwieństw, jakie spłyną na ludzkość w Królestwie Bożym.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 129Nr: 129 – Listopad 1998 | Pobierz PDF


7 Obrazów Tysiącletniego Królestwa Chrystusa i Jego dzieła str. 82 | Treść artykułu
Księga Objawienia 20-22 zawiera siedem wspaniałych obrazów Tysiącletniego Królestwa Chrystusa. Ten numer omawia pięć pierwszych obrazów: (1) związanie szatana, (2) obalenie władz rządowych, (3) błogosławione panowanie Chrystusa i koniec zła, (4) próba do życia świata oraz (5) święte miasto.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 130Nr: 130 – Grudzień 1998 | Pobierz PDF


Narodziny Zbawiciela str. 90 | Treść artykułu
Imię Jezus jest grecką formą hebrajskiego Jeszua i znaczy Zbawiciel. Ten artykuł zawiera liczne interesujące myśli na temat Jezusa.

Otoczeni przez niebiańskie zastępy str. 91 | Treść artykułu
Historia 2 Król. 6:8-23 jest wzmocnieniem oceny miłości Boga.

7 Obrazów Tysiącletniego Królestwa Chrystusa i Jego dzieła str. 93 | Treść artykułu
Księga Objawienia 20-22 zawiera siedem wspaniałych obrazów Tysiącletniego Królestwa Chrystusa. Ten numer omawia dwa ostatnie obrazy: (6) nowe Jeruzalem światłem narodów oraz (7) rzeka wody żywota.