Rocznik 2004 (numery 191-202)

Sztandar Biblijny nr 191Nr: 191 – Styczeń 2004 | Pobierz PDF


Koronujesz rok dobrocią Twą – str. 2 | Treść artykułu
Noworoczna refleksja i odnowienie

Tekst Godła na 2004 r. – str. 3 | Treść artykułu
„Wszystko czyńcie bez szemrania i sporów” (Filip. 2:14).

Manna – str. 5 | Treść artykułu
Po hebrajsku man-hu, czyli „co to jest?”

Ryzyko – str. 9 | Treść artykułu
W swej wielkiej miłości Jezus dla nas ryzykował wszystko.

Ciekawostki – str. 10 | Treść artykułu
Związane z Kościołem anglikańskim w południowo-wschodniej Azji, oraz z Kościołem katolickim.

Pytania Biblijne – str. 11 | Treść artykułu

 • Jak rozumieć zwrot „z cichością naprawiając przeciwników”?
 • Czy dusza jest odrębną istotą?
 • Jezus jest orędownikiem czy pośrednikiem?

Panie daj nam zawsze tego chleba – str. 13 | Treść artykułu
Czym jest Chleb Żywota, który na wieki zaspokoi potrzeby ludzkości?

Słudzy Boga i człowieka – str. 15 | Treść artykułu
William Wilberforce (1759-1833) – walczący o zniesienie niewolnictwa.

Dla młodych czytelników – str. 16 | Treść artykułu
Boska tęcza obietnicy.

Szemranie – Spory – Przeprosiny – str. 16 | Treść artykułu
Przymierze anglikańsko-metodystyczne.

Czekanie na Pana – str. 16 | Treść artykułu
Ważność czasu.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 192Nr: 192 – Luty 2004 | Pobierz PDF


Ewangelia Królestwa – str. 18 | Treść artykułu
Moc i piękno Boskiego Słowa oraz obietnice, jakie w sobie mieści.

Księga Życia – str. 19 | Treść artykułu
Stany Zjednoczone i rozpowszechnianie Biblii.

Przeczytaj to raz jeszcze – str. 21 | Treść artykułu
Piękny język Biblii Króla Jakuba…

Na całą ziemię – str. 22 | Treść artykułu
Czy Pismo Święte jest tłumaczone na każdy język?

Najlepszy dar – str. 23 | Treść artykułu
Wpływ pracy tłumaczenia Biblii na chrześcijan na całym świecie.

Słudzy Boga i człowieka – str. 24 | Treść artykułu
Ira d. Sankey (1840-1908) – wspaniały śpiewak pieśni ewangelicznych.

Pytania Biblijne – str. 26 | Treść artykułu

 • Jakie znaczenie ma „deszcz wczesny” i „późniejszy deszcz” u Joela 2:23?
 • Czy susza i deszcz z 1 Król. 17 mają symboliczne zastosowanie?
 • Kim są dwaj świadkowie z Obj. 11:3?
 • Czy internetowe kanały dyskusyjne są bezpieczne dla chrześcijanina?

Ciekawostki – str. 28 | Treść artykułu
Odnośnie sytuacji w Izraelu oraz odnośnie propagowania trwalszego małżeństwa w USA.

Łaska: ogólna i szczególna – str. 29 | Treść artykułu
Boskie błogosławieństwa związane z naturą. Szczególna łaska Zbawienia dla wszystkich.

Odwaga z przekonania – str. 30 | Treść artykułu
Właściwe napomnienie do uczciwości w naszym chrześcijańskim świadectwie.

Świadczenie Wszystkim Narodom – str. 31 | Treść artykułu
20 lat temu rozpoczął się wysiłek upowszechniania Słowa Bożego. Dzisiaj odczuwamy jego rezultaty.

Dla młodego czytelnika – str. 32 | Treść artykułu
Gedeon – syn rolnika, który został wojownikiem.

Biblia – dlaczego nie dla świata? – str. 32 | Treść artykułu
Ciekawostki odnośnie promowania Biblii.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 193Nr: 193 – Marzec 2004 | Pobierz PDF


Prawdziwy Jezus – str. 34 | Treść artykułu
Jak przedstawienie ukrzyżowania Chrystusa może mieć odwrotne skutki. Co On by powiedział?

Ostatnia podróż naszego Pana – str. 35 | Treść artykułu
Zdecydowanie skierował swe kroki do Jerozolimy, gdzie czekała na Niego hańba i śmierć.

Obchodząc święto – str. 40 | Treść artykułu
„To czyńcie na pamiątkę moją”

Nekrolog Bernarda W. Hedmana – str. 41 | Treść artykułu
Umarł Redaktor Naczelny Sztandaru Biblijnego

Ciekawostki – str. 41 | Treść artykułu
Statystyki przynależności religijnej Amerykanów, seminarium Komisji Europejskiej i Europejskiego Kongresu Żydów, oraz spotkanie przedstawiciela Watykanu z głową ortodoksyjnego kościoła rosyjskiego.

Pytania Biblijne – str. 42 | Treść artykułu

 • Jak rozumieć noszenie krzyża?
 • Co oznacza wyrażenie naszego Pana „podwyższony” z Jana 12:32?

Słudzy Boga i człowieka – str. 44 | Treść artykułu
William Booth (1829-1912) – współzałożyciel Armii Zbawienia.
Catherine Booth (1829-1890) – współzałożycielka Armii Zbawienia.

Rozum – str. 46 | Treść artykułu
Bóg zaprasza nas, abyśmy naradzali się z Nim. Czy wygrana w loterii może uczynić szczęśliwym?

W Bogu ufamy – lecz zastanawiamy się, dokąd zmierza kościół – str. 47 | Treść artykułu
Zmieniające się społeczeństwo chrześcijan.

Czy wygrana na loterii może uczynić cię szczęśliwym? – str. 47 | Treść artykułu
Szalona pogoń za pieniędzmi.

Dla młodych czytelników – str. 48 | Treść artykułu
„Wołaj z radości, ludu z Jeruzalem! Patrz! Twój Król nadchodzi!”

Niech hojnie wywiodą wody – str. 48 | Treść artykułu
Badania morskie podtrzymują 1 Moj. 1:20

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 194Nr: 194 – Kwiecień 2004 | Pobierz PDF


Sprawy Pana – str. 50 | Treść artykułu
Jego sprawa jest naszą sprawą.

Mąż smutku – zawsze chwalebny Król – str. 51 | Treść artykułu
Co było przyczyną smutku naszego Pana? W Jego dziele zaspokojenia Sprawiedliwości dostrzegamy Boską logikę. Wspaniałe rezultaty obejmą wszystkich ludzi.

Pożądanie wszystkich narodów – str. 56 | Treść artykułu
Dokonane tylko jednym sposobem.

Mianowanie nowego redaktora naczelnego – str. 57 | Treść artykułu
Został nim Ralph M. Herzig.

Ciekawostki – str. 57 | Treść artykułu
Działania różnych denominacji w celu zahamowania spadku liczby wiernych.

Pytania Biblijne – str. 58 | Treść artykułu

 • Zmartwychwstanie „sprawiedliwych” i „niesprawiedliwych”?
 • Do kogo odnoszą się „umarli twoi” i „moje umarłe ciało” z Izaj. 26:19?

Słudzy Boga i człowieka – str. 60 | Treść artykułu
John Greenleaf Whitter (1807-1892) – działacz w kampanii przeciwko niewolnictwu.

Droga świętości – str. 61 | Treść artykułu
Prorok Izajasz 35:8 przedstawia wizję przyszłego świata.

Co by było gdyby…? – str. 62 | Treść artykułu
…gdyby Chrystus nie zmartwychwstał?

Pieśń i historia – str. 62 | Treść artykułu
Historia powstania pieśni „Na Kalwarii”.

Dla młodych czytelników – str. 64 | Treść artykułu
„Nie ma Go tutaj. On powstał z umarłych”.

Roszczenia odszkodowawcze pod ostrzałem – str. 64 | Treść artykułu
Roszczenia wobec służb sektora publicznego. Naprawienie zła.

Boskie odszkodowanie – str. 64 | Treść artykułu
Wina. Roszczenie. Zysk.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 195Nr: 195 – Maj 2004 | Pobierz PDF


Wstęp – str. 66 | Treść artykułu
Wprowadzenie w cel i temat tego numeru.

Jedyny wśród narodów – str. 67 | Treść artykułu
Analiza Syjonizmu – przeszłego, obecnego i przyszłego.

Ciekawostki – str. 73 | Treść artykułu
Statystyki – opinia publiczna Izraela, oraz sytuacja radzieckich Żydów, którzy wyemigrowali do Izraela.

Pytania Biblijne – str. 74 | Treść artykułu

 • Jak rozumieć stwierdzenie „Żydowi najpierw” z Rzym. 1:16?
 • Jaki był cel Wieku Żydowskiego?

Słudzy Boga i człowieka – str. 76 | Treść artykułu
Harriet Tubman (1820-1913) – „Mojżesz dla swego ludu”.

Moje sumienie jest czyste – czy na pewno – str. 78 | Treść artykułu
Jak możemy być pewni co jest właściwe, w społeczeństwie o wypaczonych wartościach?

Niebo na ziemi? – str. 79 | Treść artykułu
Plany rozmieszczenia modelu układu słonecznego w Wielkiej Brytanii oraz kilka myśli związanych z tym, że „Niebiosa opowiadają chwałę Boga” (Ps. 19:2-4)

Dla młodych czytelników – str. 80 | Treść artykułu
Płonący krzew.

Towarzystwo Biblijne w Indiach świętuje dwóchsetlecie swej działalności – str. 80 | Treść artykułu

Myśl miesiąca – str. 80 | Treść artykułu
„Miłość… nie jest porywcza do gniewu”.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 196Nr: 196 – Czerwiec 2004 | Pobierz PDF


Wiosna – str. 82 | Treść artykułu
Wiosna stworzenia oraz Wiosna odnowy i wyzwolenia.

Nowość życia – str. 83 | Treść artykułu
Bóg nie tylko przewidział możliwość upadku człowieka w grzech, lecz dozwolił na to. To było częścią Jego planu. Dlaczego?

Ta szczęśliwa bojaźń – str. 87 | Treść artykułu
Rozmyślanie nad Słowem Bożym wywołuje pokój i zmienia nasze charaktery. Czym więc jest ta szczęśliwa bojaźń?

Ciekawostki – str. 88 | Treść artykułu
Ekspedycja w nadziei odnalezienia Arki Noego, oraz zmiana w treści ślubnych przysiąg.

Pytania Biblijne – str. 89 | Treść artykułu

 • Czy Apostoł Paweł spodziewał się być z Chrystusem zaraz po swej śmierci?
 • Czy Biblia uczy o uniwersalnym odkupieniu?
 • Jak powinniśmy traktować różne odmiany chrześcijańskich wierzeń?
 • Czy Eliasz dostał się do Boga w niebie na ognistym wozie?

Słudzy Boga i człowieka – str. 91 | Treść artykułu
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) – cena jego uczniostwa.

Moc z góry – str. 93 | Treść artykułu
Cierń w ciele zawsze jest bolesny, niezależnie od tego, co to mogło by być. Jaką pociechę odnajdujemy w tych bolesnych doświadczeniach?

Dla młodych czytelników – str. 96 | Treść artykułu
Ruta i Noemi.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 197Nr: 197 – Lipiec 2004 | Pobierz PDF


Prawdziwie wolni – str. 98 | Treść artykułu
Prawdziwa wolność wyzwala z niewoli grzechu i samolubstwa. W jaki sposób osiągnąć takie pełne wyzwolenie?

Ręka Boga – str. 103 | Treść artykułu
Posłuszny dodatek

Ciekawostki – str. 103 | Treść artykułu
Badania nad globalnym stanem Żydów.

Jako drzewo – str. 104 | Treść artykułu
Biblijne przykłady drzewa oliwnego i drzewa figowego. Chrześcijanin jako drzewo wzrasta do doskonałości w rękach Mistrza.

Pytania Biblijne – str. 106 | Treść artykułu

 • Czy poganie oraz inni będą zbawieni przez nieświadomość?
 • Jak rozumieć „naśladuj sprawiedliwości” z 2 Tym. 2:22?
 • Jakie jest znaczenie Ps. 40:7 „Ofiary i obiaty nie chciałeś… całopalenia i ofiary za grzech nie żądałeś”?

Słudzy Boga i człowieka – str. 108 | Treść artykułu
Toyohiko Kagawa (1888-1960) – japoński ewangelista i działacz na rzecz pokoju.

Siła woli – str. 110 | Treść artykułu
Ważność ćwiczenia samokontroli.

Dla młodych czytelników – str. 112 | Treść artykułu
Jak Naaman został uleczony.

Joseph Addison (1672-1719) – str. 112 | Treść artykułu
Autor pięknej pieśni chwalącej stworzenie, opartej na Psalmie 19:1-3.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 198Nr: 198 – Sierpień 2004 | Pobierz PDF


Jezus umarł – Dlaczego? – str. 114 | Treść artykułu
On umarł jako Zastępca za ojca Adama, aby on i jego potomstwo mogło mieć życie.

Miłująca sprawiedliwość – str. 119 | Treść artykułu
Jaki Ojciec, taki Syn.

Ciekawostki – str. 119 | Treść artykułu
Próby masowej imigracji Żydów, oraz plany konferencji islamskich fundamentalistów.

Pytania Biblijne – str. 120 | Treść artykułu

 • Co to jest „maluczkie stadko”?
 • Jaka jest różnica pomiędzy życiem i nieśmiertelnością?
 • Jak rozumieć połączenie słów Chrystus i Kościół ze sobą?

Słudzy Boga i człowieka – str. 122 | Treść artykułu
David Brainerd (1718-1747) – pionier współczesnej pracy misyjnej.

Elementy mądrości – str. 124 | Treść artykułu
Mądrość z góry – najpierw jest czysta, potem spokojna, łagodna…

Niech On cię uczy – str. 126 | Treść artykułu
Wiersze Brzasku nr 28.

Żydzi dla Jezusa – str. 127 | Treść artykułu
Postawa Żydów mesjańskich.

Odłączcie się od narodów tej ziemi – str. 127 | Treść artykułu
Postawa prawdziwych chrześcijan.

Dla młodych czytelników – str. 128 | Treść artykułu
Rozpalony piec.

Poborca podatkowy – str. 128 | Treść artykułu
Kilka informacji o ewangeliście Mateuszu.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 199Nr: 199 – Wrzesień 2004 | Pobierz PDF


Krzyż oddziela dwie klasy – str. 130 | Treść artykułu
Dwie klasy wiary, ich obietnice oraz zmartwychwstanie. Klasa wiary czasów starożytnych i ich bieg do mety, oraz klasa wiary Wieku Ewangelii.

Biegacze w wyścigu – str. 135 | Treść artykułu
Poemat.

Ciekawostki – str. 135 | Treść artykułu
HFEA zgodziła się na leczenie przy użyciu In vitro oraz wycofanie zakazu nauczania teorii ewolucji Darwina ze szkół w Serbii.

Wiara – zamanifestowana – str. 136 | Treść artykułu
Wiara i uczynki w każdym przypadku muszą ze sobą współdziałać, bo inaczej wiara nie może być przyjęta. Uczynki są bardziej widoczne niż wiara.

Pytania Biblijne – str. 138 | Treść artykułu

 • Wyjaśnienie Psalmu 45:17.
 • Kto jest tym, którego Bóg daje „za przymierze ludowi” (Izaj. 49:8; 42:6)?
 • Co oznaczają słowa „wielu wezwanych, mało wybranych”?
 • Czy Pamiątka śmierci naszego Pana przypada zawsze podczas pełni księżyca?

Słudzy Boga i człowieka – str. 140 | Treść artykułu
John Bunyan (1628-1688) – autor „Wędrówki Pielgrzyma”.

Duchowe obietnice dla Izraela – str. 142 | Treść artykułu
W Boskim właściwym czasie te obietnice przyniosą błogosławieństwo dla wszystkich.

Myśl miesiąca – str. 143 | Treść artykułu
Bóg jest zawsze obecny ze Swym ludem.

Jan, umiłowany uczeń – str. 143 | Treść artykułu
Kilka słów na temat apostoła Jana.

Dla młodych czytelników – str. 144 | Treść artykułu
Wyzwanie na Górze Karmel.

Czy tam ktoś jest? – str. 144 | Treść artykułu
Czy ludzkość jest bliska znalezienia inteligentnego życia w przestrzeni kosmicznej?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 200Nr: 200 – Październik 2004 | Pobierz PDF


Przygotowanie serca do służby – str. 146 | Treść artykułu
Jakie niezbędne kroki trzeba podjąć, aby rozpocząć i kontynuować nasze chodzenie z Bogiem?

Ciekawostki – str. 148 | Treść artykułu
Plany większej autonomii dla grup religijnych w Chinach, oraz debata nad klonowaniem w ONZ

Sól i światło – str. 149 | Treść artykułu
Sól i światło zidentyfikowane jako stosowne symbole biblijne na wpływ Boskiego ducha.

Świeckie i świątynne łokcie – str. 153 | Treść artykułu
Biblia dostarcza sposobów do zbadania długości łokcia świątynnego używanego w opisach Pisma Świętego.

Pytania Biblijne – str. 155 | Treść artykułu

 • W jakim znaczeniu nasz wielki przeciwnik obchodzi jako lew ryczący?
 • Większe światło sprowadza większą odpowiedzialność.
 • Co zrobić z rozmyślnym grzeszeniem?

Słudzy Boga i człowieka – str. 157 | Treść artykułu
Fanny Crosby (1820-1915) – pisarka pieśni i poetka.

Myśl miesiąca – str. 159 | Treść artykułu
Wszystkie troski wasze wrzuciwszy nań, gdyż On ma pieczę o was.

Piotr, porywczy apostoł – str. 159 | Treść artykułu
Kilka informacji na temat apostoła Piotra.

Dla młodych czytelników – str. 160 | Treść artykułu
Pierwsi naśladowcy Jezusa.

Uleczenie narodów – str. 160 | Treść artykułu
Kampanie nawołujące ludzi do ograniczenia spożycia soli i cukru, oraz Wielki Lekarz.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 201Nr: 201 – Listopad 2004 | Pobierz PDF


Rzemieślnik nadzoruje produkt – str. 162 | Treść artykułu
Czy gliniany dzban może powiedzieć garncarzowi, „Źle to robisz”?

Przemiana – str. 165 | Treść artykułu
Wiersz.

Ostre strzały trafiają nieprzyjaciół króla – str. 166 | Treść artykułu
W symbolice biblijnej, co przedstawiają strzały? Ostre słowa krytyki spowodują naprawę.

Ciekawostki – str. 169 | Treść artykułu
Pierwszy satanista w Brytyjskich Siłach Zbrojnych oraz zły wpływ tłuszczów trans.

Pytania Biblijne – str. 170 | Treść artykułu

 • Dlaczego Bóg stworzył człowieka na ziemi, skoro zaplanował, żeby żył w niebie?
 • Jakie są obowiązki chrześcijańskich mężów i żon względem siebie?

Słudzy Boga i człowieka – str. 172 | Treść artykułu
Solomon Ginsberg (1867-1927) – „Apostoł Brazylii”.

„Bądźcie napełnieni duchem” – str. 174 | Treść artykułu
Czym jest duch świata, a czym duch Chrystusowy?

Myśl miesiąca – str. 175 | Treść artykułu
Wasz Ojciec dokładnie wie czego potrzebujecie, zanim poprosicie Go o to!

Tomasz – który wątpił – str. 175 | Treść artykułu
Kilka informacji na temat apostoła Tomasza.

Dla młodych czytelników – str. 176 | Treść artykułu
Zachariasz i Elżbieta, oraz ich syn Jan (Łuk. 1:13-17).

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 202Nr: 202 – Grudzień 2004 | Pobierz PDF


Wiązanie szatana – str. 178 | Treść artykułu
Bóg dozwolił mu, aby panował jako potężny władca, który wkrótce będzie związany.

Pewnego dnia – str. 182 | Treść artykułu
Wiersz.

Ciekawostki – str. 183 | Treść artykułu
Monitoring w Chicago oraz „etyczne embriony (?)”.

Zgromadzenie w Armagedonie – str. 184 | Treść artykułu
Jakie siły zgromadzą się na walkę Armagedonu i w jaki sposób ta walka się skończy?

Pytania Biblijne – str. 187 | Treść artykułu

 • Dlaczego Jezus stał się ludzką istotą?
 • Czy 25 grudnia jest datą narodzin Jezusa?
 • Czy Jezus Chrystus był, jest i wiecznie będzie dokładnie ten sam pod każdym względem (Żyd. 13:8)?

Słudzy Boga i człowieka – str. 189 | Treść artykułu
Adoniram Judson (1788-1850) – misjonarz Birmy.

Data Pamiątki w 2005 roku – str. 191 | Treść artykułu
22 marca, po 18:00.

Zmiana w wydawaniu Sztandaru Biblijnego w 2005 roku – str. 191 | Treść artykułu
Nie miesięcznik lecz dwumiesięcznik.

Dzieciństwo Jezusa – str. 191 | Treść artykułu
Czemu jest tak mało szczegółów?

Dla młodych czytelników – str. 192 | Treść artykułu
Dziecię narodziło się w Betlejem (Łuk. 2:1-21).

Myśl miesiąca – str. 192 | Treść artykułu
Koronujesz rok dobrocią Twą.