Rocznik 1997 (numery 107-118)

Sztandar Biblijny nr 107Nr: 107 – Styczeń 1997 | Pobierz PDF


Prawda was wyswobodzi – str. 1 | Treść artykułu
Znajomość Prawdy Słowa Bożego była podstawą wolności Jezusa od błędów panujących w ówczesnych czasach. Co jest podstawą dla naszej wolności we współczesnych czasach?

Dzieło Mesjaszowego Królestwa – str. 3 | Treść artykułu
Pod dobroczynnymi rządami Mesjaszowego Królestwa światło chwały dobroci Boga będzie widoczne całej ludzkości. Wieczne życie będzie zaproponowane dla posłusznych z ludzkości.

Pytania Biblijne – str. 5 | Treść artykułu

  • Dlaczego Bóg dozwala na straszne cierpienia?
  • Czy Amos 3:6 nie potwierdza, że Bóg jest sprawcą wszystkich rzeczy, dobrych i złych, łącznie z grzechem, zbrodnią i nieprawością?

Boska miłość przewyższająca wszelką miłość – str. 7 | Treść artykułu
Czy sprawiedliwy i mądry, mocny i miłujący Bóg mógłby zamierzyć, że niemal każdy człowiek będzie wiecznie męczony w piekle? .

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 108Nr: 108 – Luty 1997 | Pobierz PDF


Werset naszego godła na 1997 rok – str. 10 | Treść artykułu
„Każ słowo Boże, nalegaj w czas albo nie wczas” (2 Tym. 4:2). Słowo Boże można podzielić na: doktryny, przykazania, proroctwa, napomnienia, obietnice, historie i typy. W jaki sposób studiować i głosić Słowo? Jak rozumieć słowa „w czas i nie wczas”?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 109Nr: 109 – Marzec 1997 | Pobierz PDF


Ja jestem drogą, prawdą i życiem – str. 18 | Treść artykułu
Co oznaczają słowa, że Jezus Chrystus jest „Drogą”, „Prawdą” i „Życiem”?

Innego pocieszyciela da wam – str. 20 | Treść artykułu
Pan obiecał swoim uczniom, że podczas swojej nieobecności przyśle im Pocieszyciela. Jest nim Duch Święty – święty wpływ, którego Jego lud miał otrzymać i pozostawać pod tym wpływem przez cały wiek.

Apostolska rada dla młodego chrześcijanina – str. 22 | Treść artykułu
Apostoł Paweł udzielił licznych rad, do których zastosowanie się będzie bardzo korzystnym dla młodych chrześcijan.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 110Nr: 110 – Kwiecień 1997 | Pobierz PDF


Pokój Boży – str. 26 | Treść artykułu
Pokój jest zdefiniowany jako stan ciszy lub spokoju, uwolnienia od zakłóceń czy niepokoju – spokój, odpoczynek. Takim jest stan umysłu Bożego. Ten artykuł szerzej omawia to zagadnienie.

Dwa kielichy – str. 30 | Treść artykułu
Apostoł Paweł w 1 Kor. 10:21 wymienia dwa kielichy – kielich Pański i kielich diabelski. Co one przedstawiają i co proponują ludzkości?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 111Nr: 111 – Maj 1997 | Pobierz PDF


Poszukiwanie przyczyn kłopotów w Izraelu – str. 34 | Treść artykułu
Jakie jest tło obecnych rozruchów w Izraelu? Jakie są perspektywy procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie? Co przyniesie przyszłość?

Trąbienie jubileuszowej trąby – str. 40 | Treść artykułu
Zakon Mojżeszowy przewidywał znoszenie wszelkich długów w roku jubileuszowym – co pięćdziesiąt lat. To szczególne zarządzenie było obrazem, czyli typem na większe rzeczy. Na jakie? O tym mówi ten artykuł.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 112Nr: 112 – Czerwiec 1997 | Pobierz PDF


Ewolucja a Biblia – str. 41 | Treść artykułu
Nauczanie teorii ewolucji, od czasu ukazania się w 1859 roku głównego działa „O powstawaniu gatunków drogą naturalnej selekcji”, bez wątpienia podważyło wiarę milionów ludzi. Ten artykuł podejmuje się zbadania teorii ewolucji.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 113Nr: 113 – Lipiec 1997 | Pobierz PDF


Co to znaczy być chrześcijaninem – udoskonalenie chrześcijańskiego charakteru – str. 49 | Treść artykułu
W myśleniu jest wielka potęga nie ustępująca żadnej innej we wszechświecie. Od właściwego myślenia zależy nasze własne szczęście i dobro, ale także szczęscie i dobro całego społeczeństwa. Myśli pobudzają słowa i czyny, dlatego są tak ważne dla chrześcijanina.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 114Nr: 114 – Sierpień 1997 | Pobierz PDF


Aniołowie – jacy są rzeczywiście? – str. 57 | Treść artykułu
Kilka słów zapowiedzi treści numeru.

Służba Aniołów – str. 58 | Treść artykułu
Aniołowie byli często przedstawiani na obrazach i biżuterii, ale jacy oni są rzeczywiście? W jaki sposób usługują ludziom?

Sąd wielkiego dnia – str. 61 | Treść artykułu
Upadli aniołowie zostali uwięzieni w atmosferze naszej ziemi i oczekują na sąd wielkiego dnia. Jak obecnie działają upadli aniołowie i jaki będzie ich sąd?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 115Nr: 115 – Wrzesień 1997 | Pobierz PDF


„Dom Izraela będzie błogosławiony” – str. 66 | Treść artykułu
Pomimo wieków prześladowań i wysiłków z wielu stron wytępienia ich, pozbawieni ziemi Żydzi w dniu 14 maja 1948 roku odzyskali swój kraj – powstało państwo Izraela. Z punktu widzenia wypełniania się proroctw, jesteśmy świadkami zadziwiających wydarzeń.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 116Nr: 116 – Październik 1997 | Pobierz PDF


Do piekła i z powrotem! – str. 74 | Treść artykułu
Jest wiele teorii na temat piekła. W którą z nich wierzyć? Która teoria jest biblijną teorią odnośnie piekła? Kto w nim przebywa?

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 117Nr: 117 – Listopad 1997 | Pobierz PDF


Składając Panu dzięki – str. 82 | Treść artykułu
Niewdzięczność jest jednym z najmniej wybaczalnych grzechów, lecz niestety, przejawia się wszędzie. Ten artykuł zawiera wiele cennych myśli na temat dziękczynienia.

„Któż słyszał co takowego” – str. 85 | Treść artykułu
Wspaniała prawda biblijna jest ukryta w historii i proroctwach dotyczących góry Syjon w Jerozolimie.

linia podziału

Sztandar Biblijny nr 118Nr: 118 – Grudzień 1997 | Pobierz PDF


Zwiastowanie wielkiej radości – str. 90 | Treść artykułu
W czasie narodzin Jezusa aniołowie oświadczyli, że Jego narodzenie znaczy „zwiastowanie wielkiej radości, która będzie wszystkiemu ludowi” i będzie oznaczać „na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie”. Jak rozumieć te słowa w obliczu nieustannych wojen na świecie?

„Iż się wam… narodził Zbawiciel” – str. 94 | Treść artykułu
Jezus Chrystus jest Zbawicielem świata. Ale co oznacza słowo Zbawiciel?

Program konwencji w Chicago – str. 96 | Treść artykułu
Według tego programu w pierwszym dniu konwencji odbyło się sympozjum pt. List do Rzymian, które ze względu na interesującą tematycznie strukturę podajemy w treści.

Pamiątka śmierci naszego Pana w 1998 roku – str. 96 | Treść artykułu
Czwartek, 9 kwietnia, po godzinie 18:00