Rocznik 2000 (numery 143-154)

Sztandar Biblijny numer 143Nr: 143 – Styczeń 2000 | Pobierz PDF


Typiczny Przybytek Izraela – str. 2 | Treść artykułu
Wielkie błogosławieństwa są zilustrowane w typicznym Przybytku Izraela oraz w jego zarządzeniach, ofiarach, itd., co jest też tematem tego artykułu.

Izrael prowadzony w czasie długiej wędrówki – str. 4 | Treść artykułu
Izraelici zostali użyci przez Boga jako lud typiczny, którego próbowanie do dobrego i złego było po to, aby z wyprzedzeniem zobrazować odpowiadające im doświadczenia duchowego Izraela.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 144Nr: 144 – Luty 2000 | Pobierz PDF


Szczodrość – str. 10 | Treść artykułu
Werset naszego godła na 2000 rok: „Człowiek szczodrobliwy bywa bogatszy; a kto nasyca, sam też będzie nasycony” – Przyp. Sal. 11:25 Szczodrobliwość jako drugorzędna łaska oznacza sympatyczne odniesienie się do dobra drugich i pragnienie okazania gotowości do służby.

Kim byli Samarytanie – str. 13 | Treść artykułu
Kilka historycznych informacji odnośnie ich pochodzenia i pozycji względem Żydów

Biblia jako Boskie Objawienie rozpatrywana w świetle rozumu – str. 16 | Treść artykułu
Bezstronne historie biblijne potwierdzają prawdomówność Biblii.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 145Nr: 145 – Marzec 2000 | Pobierz PDF


Zmartwychwstanie – str. 18 | Treść artykułu
Korzyści wynikające ze zmartwychwstania Chrystusa dla wierzących i dla tych, którzy jeszcze uwierzą, są nieobliczalne. Biorąc to pod szczególną uwagę zamieszczamy w tym wydaniu bardzo wczesne kazanie naszego pierwszego Wydawcy, Pastora Pawła S.L. Johnsona, w którym on nakreśla błogosławieństwa wynikające ze zmartwychwstania Zbawiciela.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 146Nr: 146 – Kwiecień 2000 | Pobierz PDF


Samostanowienie – str. 33 | Treść artykułu
Wstęp do artykułów z niniejszego numeru

Kościół kompletnie zorganizowany – str. 34 | Treść artykułu
W jaki sposób Kościół, jako organizacja, został założony i przez kogo? Jaka jest misja Kościoła wieku Ewangelii? Jak ta organizacja się uwidacznia?

Pytania Biblijne – str. 39 | Treść artykułu

  • Kto może głosować w wyborach zborowych?
  • Czy podobnie wierzący chrześcijanie mogą zgromadzać się razem?

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 147Nr: 147 – Maj 2000 | Pobierz PDF


Kongregacjonalizm – str. 33 | Treść artykułu
Każdy zbór ludu Pańskiego pod zwierzchnictwem Chrystusa jest panią swoich własnych spraw w całkowitej niezależności od wszystkich innych osób, zborów i organizacji religijnych. Uznaje swoje więzi z innymi w Chrystusie w celu chrześcijańskiej społeczności i pomocy.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 148Nr: 148 – Czerwiec 2000 | Pobierz PDF


Kongregacjonalizm (Część 2) – str. 41 | Treść artykułu
Robert Browne nauczał o kongregacjonalizmie w Anglii w XVI wieku. Analiza nauk Browne’a w świetle Pisma Świętego.

Kongregacjonalizm i Stany Zjednoczone – str. 45 | Treść artykułu
Wpływ Kongregacjonalizmu na rząd amerykański. Związek pomiędzy demokracją w Kościele i demokracją w państwie nie pozostał bez wpływu na myślicieli społecznych i politycznych.

Biblia jako Boskie Objawienie rozpatrywana w świetle rozumu – str. 47 | Treść artykułu
Prawdziwość ksiąg historycznych Biblii. System praw podanych w Dekalogu nie ma sobie równego. Potwierdza to prawdziwość Biblii.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 149Nr: 149 – Lipiec 2000 | Pobierz PDF


Radość – str. 49 | Treść artykułu
Znajomość i rozumienie praw Bożych daje radość ludowi Bożemu. Równoległości czasowe ukazują nam zadziwiające piękno Boskiego Planu, który rozwija się na przestrzeni wieków.

Pytania Biblijne – str. 54 | Treść artykułu

  • Czy członkowie innych grup wyznaniowych chrześcijaństwa są naszymi braćmi i siostrami?
  • Czy przynależność denominacyjna nie przeszkadza w pełnej i wolnej społeczności wśród chrześcijan?

Biblia jako Boskie Objawienie rozpatrywana w świetle rozumu – str. 56 | Treść artykułu
Zadziwiający przykład Mojżesza, który jako znakomity prawodawca nie dążył do uwiecznienia lub powiększenia swej władzy nad ludem. Izrael był republiką, której urzędnicy działali zgodnie z Boskim poleceniem.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 150Nr: 150 – Sierpień 2000 | Pobierz PDF


Żywopłoty – str. 57 | Treść artykułu
Przykład żywopłotu może być pouczającą lekcją dla chrześcijan. Zdrowy kościół jest jak zdrowy żywopłot.

Historia żywopłotu – str. 58 | Treść artykułu
Fragment książki „Żywopłot, który znam” – W. Perciwal Westell i Henry E. Turner

Pytania Biblijne – str. 61 | Treść artykułu

  • Jak mogę być wierny memu Panu w poświęceniu?

Biblia jako Boskie Objawienie rozpatrywana w świetle rozumu – str. 62 | Treść artykułu 
Prawo Zakonu Mojżeszowego zadziwia nas swoją mądrością, sprawiedliwością i bezstronnością.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 151Nr: 151 – Wrzesień 2000 | Pobierz PDF


Wniebowzięcie – str. 65 | Treść artykułu
Analiza przedmilenizmu i postmilenizmu w świetle nauk Pisma Świętego. Kiedy Kościół zostanie zabrany do nieba: przed czy po wielkim ucisku?

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 152Nr: 152 – Październik 2000 | Pobierz PDF


Powrót Boga, Ulitowanie i Restytucja – str. 73 | Treść artykułu
Wielka lekcja wyciągnięta z Pieśni Mojżesza: Psalmu 90.

Biblia jako Boskie Objawienie rozpatrywana w świetle rozumu – str. 79 | Treść artykułu
Upoważnieni przez Boga prorocy byli głównie świeckimi ludźmi nie pobierającymi zasiłku z dziesięciny pokolenia kapłańskiego. Głosząc proroctwa nie zyskiwali popularności ludu i często byli prześladowani. A pomimo to głosili proroctwa.

linia podziału

Sztandar Biblijny numer 153-154Nr: 153,154 – Listopad-Grudzień 2000 | Pobierz PDF


Dziękczynienie – str. 81 | Treść artykułu
We współczesnym świecie dziękczynienie jest stłumione przez błędy. Powróćmy do Słowa Bożego i uwolnijmy nasze umysły od uprzedzenia i błędów ciemnych wieków.

Oczekiwanie na Mesjasza – str. 81 | Treść artykułu
Proroctwo Malachiasza 3:1,2 pozostało dla Izraela, aby okazał głęboką pokutę i przeprowadził gruntowne reformy. Wiele proroctw odnoszących się do cielesnego Izraela, znajduje również swoje zastosowanie w doświadczeniach duchowego Izraela.

Słowo pośród ludzi – str. 86 | Treść artykułu
Wspaniała prawda bijąca ze słów Ewangelii Jana 1:1-14.

Pytania Biblijne – str. 90 | Treść artykułu

  • Czy grupy studentów biblijnych z innych krajów powinny spodziewać się od nas pomocy finansowej?
  • Jak powinniśmy religijnie wychowywać dzieci?
  • Czy jest możliwe założenie filii Świeckiego Ruchu Misyjnego?
  • Co niewiasta wychowująca dzieci może ofiarować w Pańskiej służbie?

Rady na temat odkupywania czasu – str. 91 | Treść artykułu

Biblia jako Boskie Objawienie rozpatrywana w świetle rozumu – str. 92 | Treść artykułu
Biblia jako jedyna podtrzymuje doktrynę o powstaniu z martwych. Jest to doktryna, której nie znajdzie się nigdzie więcej na całym świecie.

Określenie światów i wieków w rozwoju Boskiego Planu – str. 95 | Treść artykułu
Trzy wielkie historyczne epoki są zwane „światami” i przedstawiają trzy różne sposoby przejawiania się Boskiej opatrzności.